DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Kavramları SRS   308 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çeşitli düşünürlerin çağlar boyunca sanatı tanımlama biçimleri, sanatçı, sanat yapıtı, sanatın işlevleri, sanatın kökeni, felsefe-sanat ilişikisi vs. gibi sanat sorunları üzerine tartışmalar ve bu bilgiler ışığında bireye kendine özgü sanat bakışı kazandırmak.
Dersin İçeriği
Çeşitli dönemlerde filozofların sanat üzerine düşünme biçimleri (Platon, Aristoteles, Plotinos, Kant, Hegel vs.), sanatçı kimlik tartışmaları, sanat yapıtı çözümlemesi, sanatın kökeni ve doğuşu, sanatın işlevleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey, tarihsel süreç içerisinde düşünce yapısının değişmesiyle birlikte sanata farklı anlamlar yüklendiğini öğrenir
2) Sanata ilişkin çeşitli sorunlar üzerine farklı bakışlar ışığında çeşitli yorum yapma becerisi kazanır.
3) Sanatın çok boyutlu anlamlandırılmasında sanat felsefesinin önemini ve gerekliliğinin farkına varır.
4) Estetik farkındalık konusunda bilgi edinir ve birey kendine özgü bir estetik beğeni geliştirir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kapsamı ve kaynakların tanıtılması Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Estetik biliminin bir kolu olarak Sanat Felsefesi üzerine açıklamalar Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Sanatın tanımlanma biçimleri; Yansıtma Kuramı (Platon, Aristoteles, Plotinos) Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Devam: Yansıtma Kuramı; Marksist Estetik Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Devam: Sanatçıyı merkez alan sanat kuramları Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Devam: Sanat yapıtını merkez alan sanat kuramları Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Devam: Sanat alımlayıcısını merkez alan sanat kuramları Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Sanatçı kimlik üzerine tartışma Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Sanat yapıtı çözümlemesi (sanat yapıtının katmanları) Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Sanatın işlevleri; çeşitli dönemlerde ve günümüzde Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Sanatın kökeni üzerine Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Sanatın doğuşu Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Felsefe- sanat ilişkisi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Final Sınavı Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar