DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Sanat Eğitimi 2 SRT   102 2 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Filiz YILDIZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FİLİZ YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel sanat öğelerinin kavraması ve bu bilgilerin uygulamalı olarak deneyimlenmesi temel sanat eğitimi dersinin amacını oluşturur. Ders ayrıca öğrencinin sanat ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon ve bakış açısı geliştirmesini hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Temel Sanat Eğitimi 2; renk, doku, zıtlık konularını temel almaktadır. Ders, bu konular kapsamında içeriksel ve biçimsel uygulamaları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci sanat ve tasarım formasyonunda temel bilgilerle donanmış olur.
2) Öğrenci günümüz sanatı ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon geliştirmiş olur.
3) Öğrenci deneyimlerini kendi alanında da kullanabilir ve yaratıcı fikirler oluşturabilir.
4) Plastik sanatların temel ögeleri olan ışık, gölge, çizgi, nokta, leke, doku ve rengi tanıyabilecektir.
5) Plastik sanatların temel ilkeleri olan denge, ritm, zıtlık ve perspektifi tanıyabilecektir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel sanat eğitiminde geçen temel terimler. Görsel Sanat Elemanları:çizgi, renk, biçim, form, doku, değer/valör, aralık/espas. Görsel Sanat İlkeleri: denge, ritim, hareket, zıtlık, bütünlük, vurgu, motif. Konuyla ilgili araştırma yapmak. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Görsel Anlatımda Zıtlık, Ritim ve Denge. Kolaj Tekniği. Renk, doku, biçim, ölçü, aralık, ton vs. zıtlıkları. Görsel Etkide Zıtlık İlişkileri. Zıtların birliği. Zıtlık esaslı değer ve denetleme ilkeleri; açık-koyu, az-çok, büyük-küçük, köşeli-yuvarlak, ağır-hafif, vs. Yüzey değerlendirmesi/Proje. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Biçim. Biçim bulma. Görsel anlatımda Ritim ve Denge. Ritim. Tam Tekrar, Aralıklı Tekrar, Değişken Tekrar. Denge. Simetrik Denge, Asimetrik Denge. Formda, renkte, harekette, açık-koyuda, az-çok, şiddetli- şiddetsiz, hareketli-hareketsiz, büyük-küçük, uzak-yakın gibi zıtlık dengelerinin sağlanması. Yüzey değerlendirmesi/Proje. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
4 Nesne etütleri. Doğal ve yapay nesne etütleri. Açık-koyu, büyük-küçük, uzak-yakın gibi zıtlık dengelerinin sağlanması.Yüzey değerlendirmesi/Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
5 Kara kalem ile portre. Yeni Biçim Üretme Yöntemleri; Metamorfoz. Yüzey değerlendirmesi/Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Kara kalem ile portre. Yeni Biçim Üretme Yöntemleri; Metamorfoz. Yüzey değerlendirmesi/Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
7 Yeni Biçim Üretme Yöntemleri; Adaptasyon. Yüzey değerlendirmesi/Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 ARA SINAV Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Proje / Tasarım
9 Biçim, Geometrik ve organik biçimler. Koram; Eksensel Koram. Biçimlendirme. Sitilize etme.Soyutlama. Özgür ve özgün dışavurum teknikleri. Çiçek etüdü. Yüzeydeğerlendirmesi/Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Biçim. Sitilize etme. Soyutlama. Yüzey değerlendirmesi/Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
11 Eleman ve Eleman Teorileri. Tekstür. Koram; Merkezsel Koram.. Görsel Anlatımda Derinlik Etkileri. Optik Göz Yanılmaları. Eser incelemeleri. Optik Dokunun prensipleri. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Eleman ve Eleman Teorileri. Tekstür. Koram; Merkezsel Koram.. Görsel Anlatımda Derinlik Etkileri. Optik Göz Yanılmaları. sanat eserlerinin incelemeleri. Optik Dokunun prensipleri. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Yüzey DeğerlEleman ve Eleman Teorileri. Strüktür. Doğal strüktür özellikleri. Yapay strüktürde temel prensipler. Strüktür uygulamaları. Form Tekrarı - Form Artımı. Tam tekrar, aralıklı tekrar, değişen tekrar. Yeni Form Üretmede Birim Eleman. Yeni form olasılıklarının araştırılması. Yüzey değerlendirmesi/Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Yeni Form Üretmede Birim Eleman. Çeşitli malzemelerin (ahşap, alçı, karton) olanaklarından yararlanarak birim eleman ve bağlantı düzenekleri ile strüktür çalışmaları. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Strüktür konusuna ilişkin uygulama çalışmaları. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 FİNAL SINAVI Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar