DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Tarihine Giriş SRT   132 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarih Öncesi Dönemlerde ve İlkçağ Uygarlıklarında oluşturulan sanatların toplumsal, düşünsel, siyasal, ekonomik ve coğrafi boyutlardaki oluşumunu ve değişimini kavratmak.
Dersin İçeriği
Tarih Öncesi Sanatlarıı; Paleolitik Dönem, Mezolitik Dönem ve Neolitik Dönem Sanatları, İlkçağ Sanatlarıı; Mezopotamya (Sümer, Akad, Babil, Asur), Mısır, Ege ( Girit, Miken), Anadolu (Hititler, Frigler Urartular), Yunan, Etrüsk ve Roma Sanatları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlkçağda farklı coğrafyalarda kurulmuş olan her uygarlığn kendine özgü sanat üslubu oluşturduğunu anlar.
2) Toplumsal kurumların değişimi sonucu sanatın da dönüştüğünü anlar.
3) Sanat Tarihi eğitiminin günümüz sanatını anlamak, değerlendirmek ve eleştirel bakış geliştirebilmek için gerekli olduğununun farkına varır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriği, kaynaklar, yöntem ve temel kavramların tanımlanması (sanat ve sanat tarihi) Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sanatın başlangıcı ve İlkel Dönem kültürü açısından işlevi: ilk araçlar, resim, heykel ve süsleme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Mezolitik dönem topluluklarında (Yakındoğu ve Avrupa) sanat Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Neolitik dönem topluluklarında sanat: mimari, resim, heykel,seramik, süsleme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Mezopotamya Uygarlıkları ve Sanatı: Sümer, Akad, Babil, Asurda mimari, resim, heykel Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Mısır Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, resim, heykel Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Eski Anadolu Uygarlıkları: Kalkolitik Çağ, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Eski Anadolu Uygarlıkları: Hititler, Frigler ve Urartularda mimari, resim, heykel, seramik Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ege Bölgesi Uygarlıkları:Girit ve Mikende mimari, resim, heykel, seramik Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Kent Devletleri, mitoloji, felsefe ve sanat Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Kent Devletleri, mitoloji, felsefe ve sanat Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Etrüsk Sanatı: Mimari, Resim, Heykel Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Eski Roma Uygarlığı ve Sanatı: Erken Roma, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Eski Roma Uygarlığı ve Sanatı: Erken Roma, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar