DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel Seramik Tasarımına Giriş 1 SRT   243 3 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa YILDIZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstriyel üretim yöntemleriyle üretilen seramik ürünlerin tasarlanmasında, en basit olanından en komplike olanına doğru giden süreçte, öğrenciye temel oluşturacak bilgi ve uygulamaların kazandırılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Endüstriyel üretim yöntemleriyle üretilen seramik ürünlerin tasarımında kullanılan araç gereçlerin tanıtımı, işlevleri ve kullanım tekniklerine ilişkin teorik ve görsel bilgiler. Endüstriyel üretimde yer alan tek cidarlı ürünlerin tanımı, incelenmesi, tasarım teknikleri ve uygulama yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan araç ve gereçlerin işlevlerini, kullanım tekniklerini bilir.
2) Tasarım çalışmalarında kullanılan malzemelerin fiziksel yapılarını ve kullanım olanaklarını tanır.
3) Endüstriyel seramik tasarımının gerçekleştirilmesinde kullanılan her boyutta plakanın dökümünü, boyutlandırılmasını ve çeşitli açılarda işlenmesini gerçekleştirebilir.
4) Yaş ve katı şekillendirme tekniğiyle düzgün yatay yüzeyler, dikey yüzeyler, açılı eğik yüzeyler ve silindirik yüzeyler gerçekleştirebilir.
5) Alanıyla ilgili el, göz koordinasyonunu iyi; zamanı da verimli bir şekilde kullanabilir.
6) Endüstriyel seramik tasarımında kullanılan temel modelleme çalışmalarından tek cidarlı prizmatik, pramidik, silindirik, konik ve küremsi formlu tasarımların modellerini ve açık döküm kalıplarını gerçekleştirebilir.
7) Modellemenin çeşitli aşamalarında patlatma kalıbı yöntemini kullanabilir. Çeşitli nesnelerin patlatma kalıbı yöntemiyle modellerini elde dedebilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçlerin tanıtımı, temini, işlevleri ve kullanım teknikleri Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçlerden örnekler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
2 Tasarım çalışmalarında kullanılan malzemelerin fiziksel yapıları ve kullanım evreleri. Plaka döküm teknikleri, Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
3 Düzgün yatay, dikey, eğik ve silindirik yüzey uygulamaları ve ölçülendirme çalışmaları Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
4 Birinci aşama Proje çalışması. Form Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
5 Birinci aşama Proje çalışması. Kalıp Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçlerden örnekler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
6 İkinci aşama Proje çalışması. Form Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçlerden örnekler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
7 İkinci aşama Proje çalışması. Kalıp Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçlerden örnekler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara sınav Vize. Teknik çizim için araç ve gereçler. Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Üçüncü aşama Proje çalışması. Form Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçlerden örnekler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
10 Üçüncü aşama Proje çalışması. Kalıp Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçlerden örnekler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
11 Dördüncü aşama Proje çalışması. Form Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçlerden örnekler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
12 Dördüncü aşama Proje çalışması. Kalıp Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçlerden örnekler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
13 Beşinci aşama Proje çalışması. Form Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçlerden örnekler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
14 Beşinci aşama Proje çalışması. Kalıp Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçlerden örnekler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
15 Proje sonuçlarını fotoğraflama, belgeleme, Raporlama ve dosyalama çalışmaları Fotoğraf makinesi, fon-kağıdı ve portfolyo için hazırlık. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final sınavı Final sınavı için gerekli araç, gereç ve her türlü hazırlık Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar