DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel Seramik Tasarımına Giriş 2 SRT   244 4 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa YILDIZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstriyel üretim yöntemleriyle üretilen seramik ürünlerin tasarlanmasında, en basit olanından en komplike olanına doğru giden süreçte, öğrenciye temel oluşturacak bilgi ve uygulamaların kazandırılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Endüstriyel seramik üretiminde yaş ve katı şekillendirme metotları ile model, model kalıp, ana kalıp, teksir kalıbı ve işletme kalıplarının elde edilme süreçleri. Endüstriyel ürün tasarımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan farklı malzemelerin fiziksel özelliklerini ve kullanım metotları. Tek cidarlı çok parçalı tasarımların modellenmesi ve kalıplanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstriyel seramik üretiminde yaş ve katı şekillendirme metotları ile model, model kalıp, ana kalıp, teksir kalıbı ve işletme kalıplarının elde edilme süreçlerini bilir.
2) Endüstriyel ürün tasarımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan farklı malzemelerin fiziksel özelliklerini ve kullanım metotlarını bilir.
3) Tek cidarlı çok parçalı tasarımların modellenmesi ve kalıplanması süreçlerini bilir.
4) Alanıyla ilgili el, göz koordinasyonunu geliştirir ve zamanı verimli bir şekilde kullanabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle birlikte oluşturulacak proje havuzundan seçilecek projenin belirlenmesi. Belirlenen projenin gerçekleştirilmesi aşamalarında doğacak güçlüklerin tartışılması. Başlangıcından bitimine kadar süreçlerde kullanılacak araç, gereç ve malzemenin belirlenmesi. Önceki yıllardan proje örnekleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
2 Taslak çalışmaları ve uygulamaya esas teşkil edecek tasarımın araştırılması ve belirlenmesi. Teknik çizim için araç ve gereçler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Taslak çalışmalarının denetlenmesi, işlevsellik özelliklerinin ve estetik sorunlarının tartışılması. Ölçülendirme çalışmaları, teknik çizimlerinin yapılması. Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
4 Biçimlendirme çalışmaları. Çizgi boyutundaki tasarımların seramik modeline nasıl dönüştürüleceğinin teorisine uygun uygulamalar. Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçler. Teknik çizim için araç ve gereçler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
5 Biçimlendirme çalışmaları ve bu sırada ortaya çıkabilecek problemlerin tartışılması, biçimlendirme çalışmalarında izlenen yolların denetlenmesi. Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçler. Teknik çizim için araç ve gereçler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Biçimlendirme çalışmaları ve bu sırada ortaya çıkabilecek problemlerin tartışılması. Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
7 Tasarımların sonuçlandırılabilmesi için gereken bilgilendirme ve çalışmaların tamamlanması, vize için son aktiviteler. Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Vize Değerlendirmesi Vize. Teknik çizim için araç ve gereçler. Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Endüstrinin aradığı normlara uygun kalıplama metotları. Kullanılacak araç, gereç ve malzemenin tanımı. Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
10 Endüstriyel kalıplama metotları ve ölçülendirme çalışmaları. Endüstriyel seramik tasarımı çalışmalarında kullanılan özel araç ve gereçler. Teknik çizim için araç ve gereçler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Endüstriyel kalıplama metotları ve uygulama çalışmaları. Döküm için çamur hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Tasarım uygulama sürecinde kalıplama çalışmalarının tamamlanması ve kurutma. Kurutma olanaklarının hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Kalıpların döküme hazırlanması ve deneme dökümlerinin gerçekleştirilmesi. Fırınlama hazırlıkları, Sırlama hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Dökülen ürünlerin bisküvi pişirimlerinin gerçekleştirilmesi. Sırları belirleme, hazırlama, sırlama ve fırınlama. Sırlama ve fırınlama sonucu elde edilen endüstriyel seramik formun, çizgi düzeyinden tasarım boyutuna kadar geçen sürecinin irdelenmesi ve değerlendirilmesi. Biküvi Fırınlama hazırlıkları
15 Tasarım süreçlerinin irdelenmesi ve sonuçlarının tartışılması. Uygulama aşamalarının bütünlenmesi ve teoriye dönüştürülmesi. Sonuçların Dosyalanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Final Değerlendirmesi Sergileme ve sunum hazırlıkları Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar