DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seramik Teknolojisi ve Uygulamaları 1 * SRT   249 3 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nergis KILINÇ MİRDALI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNERGİS KILINÇ MİRDALI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Seramik ürünlerin üretilmesinde kullanılan hammaddeler hakkında temel bilgi kazandırmak. Seramik Hammaddelerinin özellikleri, hazırlanma süreçleri, her bir süreçte etkin parametreler ve bu parametrelerin seramik malzeme üretim sürecine etkileri ve kontrolü hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği
Seramiğin tanımı. Seramik hammaddelerin oluşumu.Özlü ve özsüz seramik hammaddelerinin işlevleri. Seramik hammaddelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Seramik ürünlerin üretim yöntemleri. Seramiğin pişirilmesi. Seramik ürünlerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği hakkında bilgilendirme. Seramiğin tanımı ve tarihçesi, Seramik malzemenin önemi. Seramiğin kullanım alanları. Seramik ürünlerin sınıflandırılması. Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar
2 Volkanizma, iç püskürük ve dış püskürük kayaçlar. Seramik hammaddelerin oluşumu, primer ve sekonder oluşumlar. Doğadan hammadde örnekleri Laboratuvar Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar
3 Özlü seramik hammaddeleri: Kil ve kaolenler. Kil ve kaolen arasındaki farklar. Özlü seramik hammaddelerinin seramik çamurlarındaki işlevleri. Laboratuvar Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar
4 Özsüz seramik hammaddeleri: Kuvars, Feldispat, Mermer, Tebeşir, Wollastonit, Dolomit, Manyezit, Talk, Korund, Yapay Özsüz Seramik Hammaddeleri ve Özsüz seramik hammaddlerinin seramik çamurlarındaki işlevleri. Laboratuvar Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar
5 Seramik hammaddelerin pişme sırasındaki davranışları. Gözeneklilik, Pekişme, Sinterlenme, Vitrifikasyon kavramları. Kağıt üzerinde gözeneklilik düzeyi yüksek/düşük bünye reçeteleri hazırlamak. Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar
6 Seramik hammaddelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri: Yapı ve renk görünümleri, pişme sonrası renk ve bünye durumları. Tane iriliği tayini. Sertlik. Laboratuvar Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar
7 Seramik hammaddelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri: Döküme elverişlilik, seramik çamurlarının akma davranışları, tiksotropi, optimal elektrolit miktarı tayini. Laboratuvar Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar
8 Ara Sınav Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar
9 Kimyasal ve mineralojik analiz yöntemleri. Laboratuvar Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar
10 Seramik Ürünlerin Üretim Aşamaları: Doğal çamur Hazırlama yöntemleri. Endüstriyel çamur hazırlama yöntemleri. Harman Hazırlama Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar
11 Seramik Ürünlerin Üretim Aşamaları: Plastik şekillendirme (Serbest Şekillendirme. Yarı otomatik tornalar. Otomatik tornalar). Yarı plastik şekillendirme. Kuru şekillendirme. Yaş şekillendirme. Laboratuvar Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar
12 Seramik Ürünlerin Kurutulması: Kurutmanın önemi, Kurutma hızı, Kurutma çeşitleri, Kurutma hataları. Laboratuvar Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar
13 Seramiğin Pişirilmesi: Isı. Sıcaklık. Yanma kavramları. Pişirim ilkeleri. Fırın atmosferi. Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar
14 Seramiğin Pişirilmesi: Ürün-Sıcaklık ilişkisi. Pişirme süreci. Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar
15 Pişirme çeşitleri: (Bisküvi pişirimi. Sırlı pişirim. Dekor pişirimi. Tek pişirim. Çift pişirim. Çukurda pişirim. Raku pişirimi. Kalsinasyon). Fırınlar. Yükseltgen ve indirgen atmosferde pişirim. Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili ders notları, kitaplar ve yardımcı kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar