DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seramik Teknolojisi ve Uygulamaları 2 * SRT   250 4 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nergis KILINÇ MİRDALI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNERGİS KILINÇ MİRDALI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Servis performansı açısından büyük önem taşıyan camsı tabakanın (sırın) oluşum sürecini ve istenilen özelliklerini yorumlama yeteneği kazandırmak
Dersin İçeriği
Sırın tanımı, kullanım amacı ve sırların sınıflandırılması. Sırlarda kullanılan hammaddeler ve sağladıkları oksitler. Oksitlerin sır camı içerisindeki görevleri. Renk veren oksitler. Sır camı içerisinde renk elde etme yöntemleri. Sırların öğütülmesi. Sır formülasyonları. Sırların hazırlanması, uygulanması. Sırlama yöntemleri. Ötektikler, ikili ve üçlü sır sistemleri.Sırlarda aranan özellikler: Erime, viskozite, yüzey gerilimi ve genleşme, genleşme uyumunun önemi ve alınacak tedbirler. Pratik termal genleşme ve yüzey gerilim hesabı. Sır-bünye arasında reaksiyon (aratabaka). Sır hataları ve alınacak tedbirler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İçeriği hakkında bilgilendirme. Sır Bilimine Giriş: Tanım, Kullanım Alanları ve Tarihçe. Sırın kullanım amacı ve sırların sınıflandırılması Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
2 Seramik sırlarında kullanılan hammaddeler ve sağladıkları oksitler Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
3 Seramik sırlarında kullanılan oksitlerin sır camı içerisindeki görevleri ve sınıflandırılmaları:Eritici oksitler-Cam yapıcı oksitler- Modifiye edici oksitler Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
4 Suda çözünen ve çözünmeyen hammadde ve oksitler . Seramik Sırlarının Renklendirilmesi. Sır Camı İçerisinde Renk Elde Etme Yöntemleri. Renk veren oksitler. Laboratuvar. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
5 Sır katkı malzemeleri: Flokülant ve Deflokülantlar. Sırların Öğütülmesi: öğütmenin önemi, öğütmeyi etkileyen parametreler Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
6 Sır formülasyonları ve örnek çözümler Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar, Ödev:Seger Formülünden Sır Reçetesi Hesaplayınız (5 Adet) Sır Reçetesinden Seger Formülü Hesaplayınız (5 Adet). Kimyasal analizden reçete Hazırlayınız (5Adet).
7 Sırların hazırlanması. Sırların Uygulanması-Sırlama Yöntemleri. Laboratuvar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
8 Arasınav (1 Saat-Kapalı Kitap ve Defter) Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
9 Ötektikler ve ikili, üçlü sır sistemleri. Kağıt üzerinde farklı özelliklerde ve sıcaklıklarda seger formülü hazırlama ve uygulama. Laboratuvar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
10 Sırların pişirim sırasındaki davranışları. Sırlarda aranan özellikler: Erime ve kristallenme özelliği Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
11 Sırlarda Aranan Özellikler: Sır-Bünye arasında reaksiyon. Aratabaka oluşumu ve önemi. Viskozite özelliği. Farklı sıcaklıklarda viskozitesi yüksek ve viskozitesi düşük sırlar hazırlamak. Laboratuvar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar, Ödev: Bir sırın ara tabakası nasıl geliştirilebilir Gözeneklilik, sıcaklık ve hammaddelerin aratabaka oluşumuna etkilerini yorumlayınız
12 Sırlarda Aranan Özellikler: Yüzey Gerilimi ve Genleşme. Genleşme uyumunun önemi ve alınacak tedbirler. Seramik sırlarında pratik genleşme katsayısı ve yüzey gerilimi hesabı. Laboratuvar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
13 Sırlarda oluşabilecek hatalar ve giderilme yöntemleri. Firit Hazırlama: Firit hammaddeleri, hesaplamaları ve firitleştirme. Laboratuvar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
14 Endüstriyel Sırlar: Mat Sırlar, Opak Sırlar, Transparan Sırlar ve Pişirim Yöntemleri. Artistik Sırlar: Krakle, Kristal, Aventurin, RakuToplanmalı Sırlar. Laboratuvar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
15 Artistik Sırlar: Lüster, Seladon, Krom Kırmızısı, Raku, Tuz Sırları ve Pişirim Yöntemleri. Laboratuvar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
16-17 Final Sınavı(1 Saat-Kitap ve Defter Kapalı ) Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar