DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geleneksel Seramik Sanatı SRT   257 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Filiz YILDIZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE CANBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Seramik Sanatının geçmişten günümüze gelişimi ve değişimini anlamak adına kültürler çerçevesinde üretilen seramikleri tanıması ve günümüz sanatı ile arasındaki ilişkiyi öğrenmesini sağlar,
Dersin İçeriği
Geleneksel seramik üretim yöntemlerini, kültürlere özgü geleneksel formlar ve desenler çerçevesinde anlatımı,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sözlü ve yazılı sunumlarla kendini ifade etme yeteneği kazanır.
2) Seramiğin gelişim serüvenini kültürler çerçevesinde öğrenir.
3) Seramiğin gelişim serüvenini kültürler çerçevesinde öğrenir. Seramik üretim yöntemleri ve uygulanan dekor yöntemleri hakkında bilgi edinir.
4) Kültürlere özgü form biçimlerini, işlevlerini ve üretim mantığını kavrar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Neolitik Çağ ve Kalkolitik Çağ Kültürleri çömlekçiliğinin görsellerle tanıtılması ve anlatımı, Konu hakkında ön bir araştırma yapılması, varsa soruların not edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
2 Tunç Çağı kültürleri, Girit, Miken ve Troya seramik sanatının form ve desen özellikleri çerçevesinde anlatımı, Konu hakkında ön bir araştırma yapılması, varsa soruların not edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
3 Yunan seramik sanatı, Proto-Geometrik ve Geometrik Dönem seramiklerinin anlatımı Konu hakkında ön bir araştırma yapılması, varsa soruların not edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
4 Yunan Seramik Sanatında Siyah Figür Tekniği Konu hakkında ön bir araştırma yapılması, varsa soruların not edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
5 Yunan Seramik Sanatında Kırmızı Figür Tekniği Konu hakkında ön bir araştırma yapılması, varsa soruların not edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
6 Mısır, Hitit, Asur Ticaret Kolonileri dönemi seramiklerinin form ve desen özellikleri, Konu hakkında ön bir araştırma yapılması, varsa soruların not edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
7 Roma, Urartu, Frig ve Lidya Dönemi Seramikleri Konu hakkında ön bir araştırma yapılması, varsa soruların not edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
8 ARA SINAV Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Uzak Doğu seramik sanatı Konu hakkında ön bir araştırma yapılması, varsa soruların not edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
10 Selçuklu Dönemi Çini ve Seramik sanatı Konu hakkında ön bir araştırma yapılması, varsa soruların not edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
11 Beylikler Dönemi ve Erken Osmanlı çini ve seramik sanatı, Konu hakkında ön bir araştırma yapılması, varsa soruların not edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
12 Beylikler Dönemi ve Erken Osmanlı çini ve seramik sanatı Konu hakkında ön bir araştırma yapılması, varsa soruların not edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Osmanlı Dönemi çini ve seramik sanatı Konu hakkında ön bir araştırma yapılması, varsa soruların not edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
14 Türkiye de Cumhuriyet Dönemi seramik sanatı Konu hakkında ön bir araştırma yapılması, varsa soruların not edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
15 Avrupa da seramik ve porselen üretimi Konu hakkında ön bir araştırma yapılması, varsa soruların not edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 FİNAL SINAVI Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar