DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seramik Heykel SRT   310 6 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa YILDIZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanat ve tasarıma yönelik olarak el-göz koordinasyonunu geliştirmek, görsel algıyı geliştirmek, estetik değerlerin oluşması, özgün ve yaratıcı sanat eserlerinin ortaya çıkmasına yönelik olarak seramik malzeme ile üç boyutlu proje geliştirme, şekillendirme, renklendirme ve sırlama aşamaları için gerekli olan teorik ve pratik bilginin verilmesi.
Dersin İçeriği
Seramik malzeme ve anatomik modellemeye yönelik proje geliştirme, çizim ve taslak çalışmaları, biçimlendirme için uygun olan malzemenin tespiti ve hazırlanması, anatomi ile ilgili teorik bilgi, şekillendirme aşaması hakkında uygulamaya yönelik bilgiler verilmesi, kurutma, perdahlama, oksitleme, astarlama, bisküvi pişirimi ve sır pişirimi aşamaları hakkında bilgilendirme, sonuçların değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Duyusal ve soyut algıyı somutlaştırma becerisi gelişir
2) Figür çalışmak için gerekli temel anatomik bilgileri edinir ve gözlemleme yeteneğini geliştirir.
3) Farklı plastik şekillendirme tekniklerini ve malzemelerini kullanabilir, büyük boyutlu çalışmalar yapabilir.
4) Şekillendirme ve kurutma aşamaları tamamlanan çalışmaların bisküvi ve sır pişirimlerini gerçekleştirir.
5) Sanat eserlerinin montajı ve sergilenmesine dair sorunlara çözümler oluşturabilir.
6) Geçmişte ve günümüzde yapılmış olan seramik heykelleri teknik, biçim ve içerik açısından değerlendirebilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje ve uygulama yöntemleri belirlenir. Projenin gerçekleştirilmesi aşamalarında ortaya çıkabilecek güçlükler tartışılır. Malzeme tespiti gerçekleştirilir. Konu ile ilgili ön araştırma ve sanatçı araştırması. Konu ile ilgili malzeme temini. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
2 Belirlenen projeyi destekler nitelikte varsa öncülleri ve çağdaşları üzerinde düşünceler, yorumlar. Konu ile ilgili ön araştırma ve sanatçı araştırması. Konu ile ilgili malzeme temini. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
3 Gerçekleştirilecek seramik heykelin canlı modelinin araştırılması, etüd edilmesi, etüde uygun hammadde seçimi ve küçük boyutlu maket çalışmalarının gerçekleştirilmesi. Konu ile ilgili ön araştırma ve sanatçı araştırması. Konu ile ilgili malzeme temini. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
4 Maket çalışmaların üzerinde yorumlar, değerlendirmeler ve seçimler. Seçilen maketlerin büyütülmesi, bu aşamada kullanılacak hammadde seçimi. Konu ile ilgili ön araştırma ve sanatçı araştırması. Konu ile ilgili malzeme temini. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
5 Seramik heykelde kullanılacak malzemenin şekillendirmeye uygun hale getirilmesi, seramik malzemedeki toplam küçülmeye göre, elde edilmek istenen büyüklüğün hesaplanması. Konu ile ilgili ön araştırma ve sanatçı araştırması. Konu ile ilgili malzeme temini. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
6 Şekillendirme çalışmaları, denetleme ve yönlendirme çalışmaları. Konu ile ilgili ön araştırma ve sanatçı araştırması. Konu ile ilgili malzeme temini. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
7 Şekillendirme çalışmaları, denetleme ve yönlendirme çalışmaları. Konu ile ilgili ön araştırma ve sanatçı araştırması. Konu ile ilgili malzeme temini. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
8 ARA SINAV Sınava Hazırlık Bireysel Çalışma
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Detay çalışması, perdahlama veya doku çalışmaları. Konu ile ilgili ön araştırma ve sanatçı araştırması. Konu ile ilgili malzeme temini. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
10 Detay çalışması, perdahlama veya doku çalışmaları. Konu ile ilgili ön araştırma ve sanatçı araştırması. Konu ile ilgili malzeme temini. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
11 Deri sertliği kıvamında yapılması gereken renklendirme ve astarlama çalışmaları. Konu ile ilgili ön araştırma ve sanatçı araştırması. Konu ile ilgili malzeme temini. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
12 Çalışmanın kontrollü kurutulmasının sağlanması Konu ile ilgili ön araştırma ve sanatçı araştırması. Konu ile ilgili malzeme temini. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
13 Çalışmanın kontrollü kurutulmasının sağlanması Konu ile ilgili ön araştırma ve sanatçı araştırması. Konu ile ilgili malzeme temini. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
14 Çalışmaların bisküvi fırınına yüklenmesi ve fırınlama Konu ile ilgili ön araştırma ve sanatçı araştırması. Konu ile ilgili malzeme temini. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
15 Bisküvi pişirim sonrası oksitlerle ve pigment boyalarla renklendirme ve sırlama çalışmaları. Çalışmanın sergilemeye hazır hale getirilmesi. Konu ile ilgili ön araştırma ve sanatçı araştırması. Konu ile ilgili malzeme temini. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
16-17 FİNAL SINAVI (Bisküvi ve sır pişirimi yapılmış olan çalışma sergilemeye hazır halde teslim edildiği taktirde 100 tam puan üzerinden değerlendirilir). Sınava Hazırlık Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar