DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık Gereçleri ve Sofra Eşyası Tasarımı SRT   317 5 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa YILDIZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sofra Eşyası ve Sağlık Gereçleri seramiklerinin tasarlanması sürecinde doğru ve temel bilgilendirmelerin gerçekleşmesini ve bu ürünlerin tasarımını gerçekleştirirken uygulanması gereken tasarım mantığının oluşturulmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Sofra Eşyası Seramiklerinin fiziksel yapıları. Sofra Eşyası Seramiklerinin sınıflandırılması. Sofra Eşyası Seramiklerinin tasarımında izlenen yol ve yöntemler. Sağlık Gereçlerinin fiziksel özellikleri ve fonksiyonları. İşlevsellik ve sağlığa uygunluk kavramlarıyla tasarımlar arasındaki ilişki. Sağlık gereçleri seramiklerinin tasarımında izlenen yol ve yöntemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sofra Eşyası Seramiklerinin bünye ve sır ilişkisi bakımından fiziksel yapılarını bilir.
2) Sofra Eşyası Seramiklerinin kullanım alanlarına göre tasarımlarını gerçekleştirebilir.
3) Döküm yöntemiyle üretilen seramiklerin bünye özellikleriyle ilişkili olarak (akçini-sert çini-porselen) modellerini tasarlayabilir, biçimleyebilir.
4) Sofra Eşyası seramiklerinin şekillendirme yöntemlerini ve kurutma, rötuş, sırlama, pişirme ve kalite kontrol aşamalarını bilir.
5) Sağlık Gereçlerinin fiziksel özellikleri ve fonksiyonlarını bilir.
6) İşlevsellik ve sağlığa uygunluk kavramlarıyla tasarımlar arasındaki ilişkiyi bilir. Sağlık Gereçleri Seramiklerinin tasarımında izlenen yol ve yöntemleri bilir.
7) Sağlık gereçlerinin üretim sürecinde yer alan döküm, kurutma, rötuş, sırlama, pişirme ve kalite kontrol aşamalarını bilir.
8) Alanıyla ilgili el-göz koordinasyonunu öğrenir ve zamanı da verimli bir şekilde kullanabilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sofra eşyası ve sağlık gereçleri ürünlerinin tanımlanması, tasnifi. Sofra eşyası ve sağlık gereçleri ürünlerinin kullanım alanları. Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
2 Proje üretiminde kullanılacak seramik hamurunun tespiti fiziksel özellikleri, küçülme ve çökme oranları Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
3 Sofra eşyası ve sağlık gereçleri tasarımında biçimsel zorunluluklar ve sağlığa uygunluk. Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
4 Proje seçimi. Projenin gerçekleştirilmesi sürecinde hedefler, izlenecek yollar ve taslak çizimler. Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
5 Proje konusu ile ilgili bulunan kaynaklardan konuyla ilgili taslaklar çıkarma, inceleme ve değerlendirme. Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
6 Büyütme ve küçülme hesapları, taslakların ölçülendirilmesi. Plan ve kesit çizimler.Proje konusu ile ilgili dosya sunumu. Çizim araç ve gereçleri. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
7 Proje Modellemede kullanılacak plakaların dökümü ve üretimi. Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
8 Vize Değerlendirmesi Vize. Teknik çizim için araç ve gereçler. Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Teknik çizimlerin malzemeye aktarılması ve biçimleme çalışmaları. Çizim araç ve gereçleri. Katı şekillendirme araç ve gereçleri. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
10 Teknik çizimler üzerinden şablonların oluşturulması ve modelleme çalışmaları. Çizim araç ve gereçleri. Katı şekillendirme araç ve gereçleri. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
11 Kalıplama çalışmaları. İng Çizim araç ve gereçleri. Katı şekillendirme araç ve gereçleri. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
12 Kalıplama çalışmaları.ing Çizim araç ve gereçleri. Katı şekillendirme araç ve gereçleri. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
13 Döküm çalışmaları.ing Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
14 Fırınlama çalışmaları. Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
15 Sırlama ve fırınlama çalışmaları. Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final Değerlendirmesi Konu ile ilgili materyal Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar