DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitirme Tezi Sanat Seramiği SRS   450 8 0 1 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe CANBOLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNECDET SAKARYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenci araştırma yöntemlerini, tez ve proje hazırlama konularında bilgi sahibi olur ve uygular. Öğrencinin bölümde eğitim aldığı süre boyunca aldığı derslerde gördüğü belli konular üzerinde araştırma yapar, literatür taramasıyla elde ettiği verileri amaç, önem, problem ve sınırlılıklar çerçevesinde tez olarak düzenler. Öğrencinin elde ettiği teorik ve deneysel bilgilerin daha sonra yapılacak çalışmalar için veri oluşturması sağlanır.
Dersin İçeriği
Uygulama dersi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmanın içeriği ve sanatsal anlamını literatür çalışması ile derinleştirerek, çalışma sürecine ait fotoğraflarla, tez formatında sunum dosyası haline getirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir sanat projesini biçim, içerik ve teknik açıdan değerlendirir.
2) Projesiyle ilgili olarak yaptığı araştırma ve uygulamanın sonucu olarak konusunda yetkinleşir
3) Bilgiye ulaşır, ulaştığı bilgileri amacına yönelik olarak seçer ve kurgular
4) Yazılı ve görsel iletişim kurma becerisi ve özgüveni kazanır
5) Yerli ve yabancı kaynaklardan yaptığı araştırmalar sonucunda sanat ve tasarım ile ilgili gelişmeleri takip eder
6) Bir projenin teorik ve uygulamalı aşamalarını birlikte yürütebilir.
7) Bir tez yazmada dikkat edilmesi gereken hususlar ve tez yazım kuralları hakkında bilgi sahibi olur.
8) Araştırma yöntemlerini kullanır, kaynak taraması yaparak bilgiye ulaşır ve çalışma çerçevesinde kullanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitirme tez önerisi için konu başlıklarının belirlenmesine yönelik beyin fırtınası, tezlerin incelenmesi ve ön araştırma sürecinin başlaması. (En son 4. hafta Bitirme Tezi Bildirim Formu'nun onaylatılması ve teslim edilmesi gerekmektedir). Seramik ve diğer sanat dallarında yapılan lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri ile sanatçı ve tasarımcıların eserlerinin yer aldığı tüm katalog, süreli yayın, makale kitapları ve web sayfalarının incelenmesi. Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
2 Bitirme tezinin belirlenmesi için yapılan ön araştırmaların değerlendirilmesi, araştırma yöntemleri ve kaynak taraması hakkında yönlendirme. Seramik ve diğer sanat dallarında yapılan lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri ile sanatçı ve tasarımcıların eserlerinin yer aldığı tüm katalog, süreli yayın, makale kitapları ve web sayfalarının incelenerek ön araştırma şeklinde sunulması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
3 Kaynak taraması sonucu elde edilen veriler üzerinde beyin fırtınası ve konunun belirlenmesi. Seramik ve diğer sanat dallarında yapılan lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri ile sanatçı ve tasarımcıların eserlerinin yer aldığı tüm katalog, süreli yayın, makale kitapları ve web sayfalarının incelenmesi ve okuma süreci Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
4 Kaynak taramasına devam edilmesi, Bitirme Tezi Bildirim Formu'nun onaylatılması ve teslim edilmesi. Seramik ve diğer sanat dallarında yapılan lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri ile sanatçı ve tasarımcıların eserlerinin yer aldığı tüm katalog, süreli yayın, makale kitapları ve web sayfalarının incelenmesi ve okuma süreci Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
5 Kaynak okumaları ve içindekiler bölümünün oluşturulması. Seramik ve diğer sanat dallarında yapılan lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri ile sanatçı ve tasarımcıların eserlerinin yer aldığı tüm katalog, süreli yayın, makale kitapları ve web sayfalarının incelenmesi ve okuma süreci Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
6 Kaynak okumaları ve içindekiler bölümünün oluşturulması. Kaynak okuma ve tez yazım süreci Anlatım
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
7 Kaynak okumaları ve içindekiler bölümünün oluşturulması. Kaynak okuma ve tez yazım süreci Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
8 ARA SINAV (İlk 7 hafta süresince yapılan araştırma ödev formatında çıktı ve CD'ye kaydedilmiş olarak teslim edilir ve değerlendirilir). Çalışmanın ve dosyanın sunumu için gerekli hazırlıkların yapılması. Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
9 Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi, düzeltme ve öneriler Belirlenen kaynaklardan yararlanılarak tez başlıklarına ve Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine uygun biçimde lisans bitirme tezi yazımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Bitirme tezinin yazımı, düzeltme ve öneriler. (Bitirme Tezi Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi'ne uygun formatta düzenlenmelidir). Belirlenen kaynaklardan yararlanılarak tez başlıklarına ve Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine uygun biçimde lisans bitirme tezi yazımı Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 Bitirme tezinin yazımı, düzeltme ve öneriler. (Bitirme Tezi Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi'ne uygun formatta düzenlenmelidir). Belirlenen kaynaklardan yararlanılarak tez başlıklarına ve Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine uygun biçimde lisans bitirme tezi yazımı
12 Bitirme tezinin yazımı, düzeltme ve öneriler. (Bitirme Tezi Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi'ne uygun formatta düzenlenmelidir). Belirlenen kaynaklardan yararlanılarak tez başlıklarına ve Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine uygun biçimde lisans bitirme tezi yazımı Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
13 Bitirme tezinin yazımı, düzeltme ve öneriler. (Bitirme Tezi Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi'ne uygun formatta düzenlenmelidir). Belirlenen kaynaklardan yararlanılarak tez başlıklarına ve Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine uygun biçimde lisans bitirme tezi yazımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
14 Bitirme Tezindeki eksiklerin tamamlanması. Belirlenen kaynaklardan yararlanılarak tez başlıklarına ve Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine uygun biçimde lisans bitirme tezi yazımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
15 Bitirme Tezinin sunuma hazır hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması. Belirlenen kaynaklardan yararlanılarak tez başlıklarına ve Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine uygun biçimde lisans bitirme tezi yazımı Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 FİNAL SINAVI (Tezin tamamlanmış hali CD kaydı ve çıktı olarak teslim edilmelidir). Bitirme Tezinin sunumu için gerekli hazırlıkların yapılması. Soru-Cevap
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar