DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Moda Tarihi 2 TT   214 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Engin ALPAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATMA ENGİN ALPAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Giysinin tarihi, kültürel bir yaklaşımla ele alınacaktır. Farklı kültürlerin sanat, tasarım ve moda tarihine yaklaşımları incelenecektir.
Dersin İçeriği
Giysinin tarih boyunca değişimini incelemek. Giysinin sanat ve tekstil tarihindeki gelişimini değerlendirmek; günümüz giysilerini tarihi boyutta yorumlayabilmek. Farklı kültürlerin giysi gelişimlerini değerlendirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Giyside modanın sanat ve tekstil tarihindeki gelişimini değerlendirmek; günümüzde moda ve giysileri tarihi boyutta yorumlayabilmek.
2) Dönem modacılarının sanat akımlarından etkilenmelerin öğretir
3) sanayi devriminin tekstil teknolojileri,kültür, toplum, sanat, endüstri ve tasarıma etkileri öğretilir.
4) 1870 lerden itibaren haute couture modasının başlangıcı ve moda kavramının başlangıcının nedenleri öğretilir.
5) 1870-1990 yılları arasındaki moda akımlarından, modayı etkileyen dış etkenleri ve moda tasarımcıları açıklar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Moda Tarihi Kronolojisi Genel Bakış ve Avrupa Modasının 10 yıllık halinde incelenecek 10 dönemin açıklanması
2 Avrupa'da1900 ve1909 Yılları Modası, moda akımları, moda tasarımcıları ve modayı etkileyen dış etkenler Öğrenciler, filmler, kitaplar, dergiler, posterler v.s. ile 1900 lerin moda tasarımlarını araştırırlar
3 Avrupa'da 1910- 1919 Yılları Modası, moda akımları ve moda tasarımcıları ve birinci dünya savaşı Öğrenciler, filmler, kitaplar, dergiler, posterler v.s. ile 1910 lerin moda tasarımlarını araştırırlar
4 Avrupa'da 1920 ve 1929 Yılları Modası, moda akımları, modacıları modayı etkileyen dış faktörler Öğrenciler, filmler, kitaplar, dergiler, posterler v.s. ile 1920 lerin moda tasarımlarını araştırırlar
5 Avrupa'da 1930 ve 1939 Yılları Modası, moda akımları ve Önemli Modacılar ve modayı etkileyen dış etkenler Öğrenciler, filmler, kitaplar, dergiler, posterler v.s. ile 1930 lerin moda tasarımlarını araştırırlar
6 Avrupa ve Amerika'da 1940- 1944 Yılları Modası ve 1945- 1949 Yılları Modası, moda akımları, modacılar ve modayı etkileyen dış faktörler Öğrenciler, filmler, kitaplar, dergiler, posterler v.s. ile 1940 lerin moda tasarımlarını araştırırlar
7 Avrupa ve Amerika'da 1950- 1954 Yılları Modası ve 1955- 1959 Yılları Modası, moda akımları, modacılar ve defileler Öğrenciler, filmler, kitaplar, dergiler, posterler v.s. ile 1950 lerin moda tasarımlarını araştırırlar.
8 Ara Sınav VİZE SINAVI
9 Avrupa ve Amerika'da 1960-1969 Yılları Modası moda akımları, defileler ve modayı etkileyen dış faktörler. Öğrenciler, 1960 lerin moda tasarımlarını araştırırlar.
10 Avrupa ve Amerika'da 1970-1979 Yılları Modası, moda tasarımcıları moda defileleri ve dış etkenler Öğrenciler, filmler, kitaplar, dergiler, posterler v.s. ile 1970 lerin moda tasarımlarını araştırırlar.
11 Avrupa ve Amerika'da 1980-1989 Yılları Modası,modacıları, moda defileleri ve dış etkenler, Öğrenciler, 1980 lerin moda tasarımlarını araştırırlar.
12 Avrupa ve Amerika'da 1990- 1999 Yılları Modası, moda tasarımcıları, defileler ve modayı etkileyen dış etmenler. Öğrenciler,1990 lerin moda tasarımlarını araştırırlar
13 Avrupa ve Amerika'da 2000- 2010 Yılları Modası, moda defileleri, modacılar ve dış etkiler. Öğrenciler, 2000 lerin moda tasarımlarını incelerler
14 100 yıllık modaya genel bakış ve 2000 lere etkileri. öğrenciler 1900lü yılların modası ile 2000 lerin modasını karşılaştırırlar
15 Son Yüzyılın moda ve sanat ilişkisi açısından irdelenmesi. moda ve sanat arasındaki ilişkiyi inceler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları FİNAL SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar