DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baskı Tasarım 2 TT   226 4 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Şansım TELEVİ BOĞA
Dersi Verenler
ŞANSIM TELEVİ BOĞA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Saptanan konular doğrultusunda özgün fikirler üreterek renk, doku, form ve yüzey ilişkilerini algılamalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Sanat, tasarım ve doğa ile ilgili seçilen farklı konular içerisinden tekstil kumaş baskı desen tasarımları yapmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğadaki objeleri yorumlama becerisine sahip olmak
2) Etki, uyum ve süreklilik faktörlerini tasarıma aktarabilme
3) Sunumlarla yapmış olduğu çalışmaları anlatabilme
4) Belirli bir amaca uygun tekstil kumaş desenlerine yönelik baskı tasarımı yapma
5) Tekstil kumaş baskı tasarımlarından pafta, portfolyo, proje hazırlama kapasitesine sahip olmak
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 sanat, tasarım ve doğa ile ilgili seçilen konu doğrultusunda araştırmaların yapılması konunun seçilmesi ve ölçülerin belirlenmesi pazar araştırması
2 uygulanacak konuya yönelik olarak motiflerin karakalem çizimlerinin hazırlanması talep araştırması
3 motif grupları oluşturarak desen tasarımını ince kağıda geçirme renk çalışması
4 Oluşturulan desen ölçülerine göre raportlama sistemine uygun bir vaziyette veya pano desen olarak çalışmaya geçilmesi doku çalışması
5 kontrol ve düzeltmelerin yapılması renk çalışması
6 yapılan desen baskı tasarımının belirlenen tekstil boya teknikleri ile kağıda boyanması desen çalışması
7 renk çalışmalarının yapılması ve teslim edilmesi kompozisyon eskizi
8 Ara Sınav sınav hazırlığı
9 tasarlanan desenden detay seçilerek A4 boyutunda farklı zemin ve motif boya efektleriyle tasarıma yönelik 4 adet varyant yapılması pazar araştırması
10 varyantların çizilmesi renk çalışması
11 varyantların boyanması ve teslimi eskiz
12 tasarlanan desen detayından 4 adet bilgisayarda dijital baskı tasarımı yapılarak yedeklenmesi eskiz
13 renk etüdlerinin yapılması renk çalışması
14 Tasarım çalışmaları yapılması renk çalışması
15 Tasarım proje olarak paftalarının hazırlanması ve teslim edilmesi tasarımları tamamlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları proje sunumu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar