DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Giysi Teknikleri 4 TT   418 8 4 4 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Figen ÖZEREN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FİGEN ÖZEREN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Giysi tasarımlarıından kalıp çıkarma ve dikiş teknikleri üzerine bilgi kazanma
Dersin İçeriği
Giysi tasarım geliştirme ve yapılandırma ile birlikte giyim ürünlerine dönüştürme süreci. Ürün geliştirme, giyim teknikleri, kalıp çıkarma ve giysi üretimi üzerine çalışılır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temaya uygun model çizimlerini yapar
2) Modelin kalıp tasarımını yapar
3) Modele uygun dikiş tekniğini seçer ve uygular
4) modele uygun kalıp hazırlar
5) modele uygun kesim yapar
6) kadın pantolonu ve bluzu dikimini bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pantolon modeli için araştırma çizimleri yapma kaynak okuma Gösterip Yaptırma
2 Araştırma çiziminden seçilen modellere uygun model geliştirme kaynak okuma Gösterip Yaptırma
3 Araştırma çiziminden seçilen modellere uygun model geliştirme kaynak okuma Gösterip Yaptırma
4 Üretim için model seçimi kaynak okuma Gösterip Yaptırma
5 SEÇİLEN MODELİN KALIBINI HAZIRLAMAK kaynak okuma Gösterip Yaptırma
6 KADIN PANTOLON DİKİMİ kaynak okuma Gösterip Yaptırma
7 KADIN PANTOLON DİKİMİ kaynak okuma Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav sınav Performans Değerlendirmesi
9 Bluz modeli için araştırma çizimleri yapma kaynak okuma Gösterip Yaptırma
10 Araştırma çiziminden seçilen modellere uygun model geliştirme kaynak okuma Performans Değerlendirmesi
11 Araştırma çiziminden seçilen modellere uygun model geliştirme kaynak okuma
12 Üretim için modelseçimi kaynak okuma Gösterip Yaptırma
13 SEÇİLEN MODELİN KALIBINI HAZIRLAMAK kaynak okuma Gösterip Yaptırma
14 KADIN bluz DİKİMİ kaynak okuma Gösterip Yaptırma
15 KADIN bluz DİKİMİ kaynak okuma Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları kaynak okuma Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar