DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat ve Tasarım * TTS   406 8 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevim Tuğba ARABALI KOŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVİM TUĞBA ARABALI KOŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanatı tarihsel dizgesi içerisinde, öne çıkan akım ve oluşumlarla anlamaya / ilişkilendirmeye yönelik pratikleri geliştirebilmek.
Dersin İçeriği
20.yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuran sanat akımlarının görseller eşliğinde tanıtılması ;akımın tarihçesi,temel özellikleri ve önemli temsilcilerinin belirtilmesi, beraberinde dönemi biçimleyen (bilim,felsefe,edebiyat vb.) gelişmelerle paralel ilgilerinin kurulması.Çağdaş sanat yapıtlarının farklı yorum pratikleriyle çözümlenmesi. Öğretme,sözel ve görsel (power point sunum) anlatım ile sağlanıp, öğrencinin sunumlarla derse aktif katılımıyla da desteklenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Empresyonizm(İzlenimcilik) -1860 ların sonu ile 1880 lerin ortalarına kadar devam eden etkileriyle resim yüzeyinde izlenimin leke haline gelmesini,adeta fırça ile not edilmesini öngören bu akım Fransa da oluşmuş ve sadece görsel sanatlarda değil,yanı sıra edebiyat ve müzik dallarında da geniş yankılar bulmuştur konuların ders öncesi incelenmesi
2 Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)1905 den itibaren 1939 lara kadar uzanan etkileiyle Empresyonizme tepki olarak doğan akımlardan biridir. Nesneler görüldüğü gibi değil , sanatçıda bıraktığı ifade ve duyusal/duygusal etki ile resmedilir konuların ders öncesi incelenmesi
3 Fovizm 1900 lerin başlarından 1909 a kadar uzanan bu süreçte etkileri gözlenmiştir konuların ders öncesi incelenmesi
4 Die Brücke 1905-1913 arası Eksperyonizme paralel bir gelenekte işler üretmişlerdirArt Nouveau 1880-1910 lar -19.yy ın Yeni sanat ya da kısaca Stil 1900 olarak da bilinir.19.yy ın EKLEKTİSİZM'ine ve endüstrinin sanatı öldüren monotonluğuna karşı bir tepki olarak doğmuştur. konuların ders öncesi incelenmesi
5 Kübizm 1908-1939 yılları arasında Braque ve Picasso tarafından geliştirilmiştir Fütürizm 1909-1939 :20.yy başında ortaya çıkan bu akım her şeyin sürekli değiştiğini sonucunda hareketin yaşamın en önemli gerçeği olduğunu savunur.Bir hareket algılanıncaya kadar yeni bir harekete geçilir. Hareket yaşamın kaynağıdır.Resim sanatına yeni, dinamik bir ruh kazandırmak istemişlerdir konuların ders öncesi incelenmesi
6 Süprematizm 1915-1920 ler / Dada 1916- 1923 arası etkileri gözlemlenen akımlar,sanatçılar,eser örnekleri ve toplumsalın durumuyla beraber ele alınır. konuların ders öncesi incelenmesi
7 Metafizik Resim 1917-1921 arası etkin olan bu akımda De Chirico, Morandi, Carra ve Filippo de Pisis gibi sanatçılar resimlerinde;derinlik,uzun gölgeler ve geometrik düzenlenmelerle gerçek dünya ile ilişkisi olmayan,metafiziksel çağrışımlarla dolo yeni/alternatif bir dünyayı imlerler. konuların ders öncesi incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Bauhaus 1919-1933 arası topluma ,sanata ve tasarıma mal olan ilkeleri, dönemsel özellikleri,kuramcıları ve eğitim veren sanatçılarla ele alınır. konuların ders öncesi incelenmesi
10 Neo-Plastisizm 1921-1924 ve KONSTRÜKTİVİZM 1920 ler ve sonrası dönem içi etkileri ve görselleriyle beraber ele alınır. konuların ders öncesi incelenmesi
11 Art Deco 1920-1930 lar / De Stijl 1920 ler -1932 dönemsel özellikleri, eser veren sanatçılarla ele alınırlar ve farklı çözümleme yöntemleri ile çalışmalar incelenir. konuların ders öncesi incelenmesi
12 De Stijl 1920 ler -1932 dönemsel özellikleri, eser veren sanatçılarıyla ele alınır ve çözümleme yöntemleri ile çalışmalar incelenir konuların ders öncesi incelenmesi
13 Sürrealizm 1922- 1950 ler ,özellikle II.Dünya savaşı sonrsında biçimlenen tüm soyut sanat akımlarını bir yönüyle mutlaka etkilemiştir.Dönem içi etkileri ve görselleriyle beraber ele alınır. konuların ders öncesi incelenmesi
14 Sosyalist Realizm 1930-1950 ler arası etkileri gündemdedir.Akım,dönem içi etkileri ve görselleriyle beraber ele alınır. konuların ders öncesi incelenmesi
15 Ssosyalist Realizm 1930-1950 ler arası etkileri gündemdedir.Akım,dönem içi etkileri ve görseller konuların ders öncesi incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar