DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Estetik TTS   319 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsun DÜLGEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLSUN DÜLGEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Estetiğin problemlerini kavramak, bu problemler hakkında yorum yapmak; sanat , sanat eserleriyle ve estetik değerlerle ilgili tartışmalara katılmak
Dersin İçeriği
Güzelliğin doğası, sanat ve yaratıcılık, klasik felsefede güzellik ve sanat,Sanat, bilim ve felsefe, Klasik felsefede güzellik ve sanat;Estetiğin güzelin bir bilimi olarak kuruluşu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefe tarihi içindeki belli başlı estetik görüşleri açıklayabilir
2) Estetiğin problemleri hakkında yorum yapabilme Sanatsal ve estetik değerler hakkında edindiği felsefi bilgiyi kullanıp uygulayabilme
3) Sanatsal ve estetik değerler hakkında edindiği felsefi bilgiyi kullanıp uygulayabilme
4) Sanat eserleri ve estetik değerler hakkındaki tartışmalara katılabilme
5) Sanatsal yaratıcılığın anlamını ve değerini açıklayabilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanat ve Estetiğe Genel Bakış Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma BakSanat ve Estetik Kuramları S: 13.)
2 Estetiğin Problem Alanı ve Temel Kavramları. Klasik ve Modern Felsefede Estetik Kavramı., konu ile ilgili literatür araştırma, okuma
3 Sanat ile Bilim ve felsefe Arasındaki Farklar -Sanat ile Günlük Yaşam Arasındaki Farklar konu ile ilgili literatür araştırma, okuma
4 Estetik Değere İlişkin Öznelci Görüş - Estetik Değere ilişkin Nesnelci Görüş: Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. (Bak: Estetik S64
5 stetikle İlgili Görüşler: (Platon, Aristoteles.) Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. bak:Uygulamalı EstetikS12 bak: Sanat ve Estetik Kuramları S189)
6 Estetikle İlgili Görüşler: ( Immanuel Kant,George Wilhelm Friedrich Hegel, Henry Bergson ... etc.) Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. bakSanat ve Estetik Kuramları S:219)
7 Estetikle İlgili Görüşler: (Benedetto Croce ... etc.) Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma.bakUygulamalı Estetik S:5
8 Ara Sınav ders notları çalışılmalı.
9 Psikoloji, Sosyoloji ve Estetik Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. bak Uygulamalı Estetik bak Sanat ve Estetik Kuramları S189
10 Biçimlendirmede Estetik Amaç Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma.bak: Sanat ve Estetik Kuramları S219)
11 Doğada Güzel Deneyi konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. (Bak: Estetik S: 138.)
12 Dış Dünya Deneyi ve Estetik Nesne konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. (Bak: Estetik S: 159.)
13 Estetik Nesnenin Belirlenmesi- Güzel Araştırmasında Uzam ve Zaman Kavramları Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. (Bak: Estetik S: 173- 193.)
14 Bir Estetik Olgu Olarak Kentleşmek - kentli olmak Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. (Bak: Sanatın Boyutları Page: 115-125.)
15 Bir Estetik Olgu Olarak Kentleşmek - kentli olmak Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. (BakSanatın BoyutlarıPage: 115-125.)
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notlarına çalışılıp gelinmeli

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar