DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanat ve Estetiğe Genel Bakış Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma BakSanat ve Estetik Kuramları S: 13.)
2 Estetiğin Problem Alanı ve Temel Kavramları. Klasik ve Modern Felsefede Estetik Kavramı., konu ile ilgili literatür araştırma, okuma
3 Sanat ile Bilim ve felsefe Arasındaki Farklar -Sanat ile Günlük Yaşam Arasındaki Farklar konu ile ilgili literatür araştırma, okuma
4 Estetik Değere İlişkin Öznelci Görüş - Estetik Değere ilişkin Nesnelci Görüş: Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. (Bak: Estetik S64
5 stetikle İlgili Görüşler: (Platon, Aristoteles.) Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. bak:Uygulamalı EstetikS12 bak: Sanat ve Estetik Kuramları S189)
6 Estetikle İlgili Görüşler: ( Immanuel Kant,George Wilhelm Friedrich Hegel, Henry Bergson ... etc.) Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. bakSanat ve Estetik Kuramları S:219)
7 Estetikle İlgili Görüşler: (Benedetto Croce ... etc.) Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma.bakUygulamalı Estetik S:5
8 Ara Sınav ders notları çalışılmalı.
9 Psikoloji, Sosyoloji ve Estetik Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. bak Uygulamalı Estetik bak Sanat ve Estetik Kuramları S189
10 Biçimlendirmede Estetik Amaç Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma.bak: Sanat ve Estetik Kuramları S219)
11 Doğada Güzel Deneyi konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. (Bak: Estetik S: 138.)
12 Dış Dünya Deneyi ve Estetik Nesne konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. (Bak: Estetik S: 159.)
13 Estetik Nesnenin Belirlenmesi- Güzel Araştırmasında Uzam ve Zaman Kavramları Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. (Bak: Estetik S: 173- 193.)
14 Bir Estetik Olgu Olarak Kentleşmek - kentli olmak Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. (Bak: Sanatın Boyutları Page: 115-125.)
15 Bir Estetik Olgu Olarak Kentleşmek - kentli olmak Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. (BakSanatın BoyutlarıPage: 115-125.)
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notlarına çalışılıp gelinmeli

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar