DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Görsel Dil 1 * TT   113 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem USLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM USLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere görsel bilgi ve beceri kazandırmak; nokta ,çizgi,biçim,renk,doku ve ışık-gölge gibi görsel öğelerini anlatmak. Öğrencinin doğaya, insan yapımı nesnelere,tasarımlara bakışının geliştirilmesi.
Dersin İçeriği
Görsel bilgi ve beceri kazandırmak. Esas olarak nokta, çizgi, biçim, renk ve ışık-gölge gibi görsel algılama öğelerini öğretmek.Slaytlarla desteklenmiş görsel iletişim tasarımı, görsel dilin algılanması ve değerlendirilmesi. Öğrencinin doğaya, insan yapımı nesnelere bakışının geliştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tasarımın Dili ve tasarım elemanları
2 Tasarım elemanları- Nokta, Çizgi Nokta çalışması ile öğrenci portlerinin tasarlanması
3 Tasarım elemanları- Form, Biçim (iki boyut,üç boyut,hacim) Nokta çalışması ile öğrenci portlerinin tasarlanması
4 Tasarım elemanları- Alan (derinlik,arka plan) Nokta ödevlerinin teslimi Kolaj tekniği ile derinlik konulu ödev
5 Tasarım elemanları- Hareket Kolaj tekniği ile derinlik konulu ödev;
6 Tasarım elemanları- Doku,Düzen Derinlik ödevlerinin teslimi Model üzerinde farklı dokular yaratılması
7 Tasarım elemanları- Renk (değer,ton,renk skalası) Doku ödevleri teslimi Sıcak ve soğuk renklerle yüzey tasarlaması;
8 VİZE SINAVI VİZE SINAVI
9 Tasarım elemanları- Renk (Rengin psikolojik etkileri, renk düzenleri ile kompozisyon) Sıcak ve soğuk renklerle yüzey tasarlaması;
10 Tasarım ilkeleri- Denge, Ritm Sıcak ve soğuk renklerle yüzey tasarlaması;
11 Yaratıcılık ve Tasarım Süreci Tasarım ortamları araştırma konularının öğrencilere dağıtılması
12 Tasarım Ortamları- Boya ve Boyama teknikleri (enkostik,fresk,tempera,mozaik,yağlı boya) Öğrencilerin araştırma yapmaları ve ödevlerinin sunumu
13 Tasarım Ortamları- Boyama teknikleri (sulu boya,pastel,guvaş,akrilik,kolaj) Tasarım ortamları araştırma konularının öğrencil sunumları
14 Tasarım Ortamları-Tekstil, Metal, Ahşap, Seramik Tasarım ortamları araştırma konularının öğrenci sunumları
15 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI
16-17 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar