DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Görsel Dil 2 * TT   114 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem USLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM USLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanat ve tasarım kavramlarını tekstil tasarımı konusu çerçevesinde yorumlayabilmek .
Dersin İçeriği
Tasarım elemanlarını kavrayan öğrenciler sanat, sanatın gelişimi, sanatta meydana gelen değişimleri öğrenirler. Geçmişten günümüze sanatta içerik, form ve materyal gibi alanlarda oluşan değişim ve gelişmeleri ve sanat akımlarını araştırırlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Görsel ve işlevsel tasarımların değerlendirilmesi Kütüphane ve internet araştırması
2 Sanat fikrinin gelişimi ve yayılması Kütüphane ve internet araştırması
3 Sanatın amaçları Kütüphane ve internet araştırması
4 Sanatta değişimin doğal evreleri- içerik ve konularda değişim Müze, Kütüphane ve internet araştırması
5 Sanatta değişimin doğal evreleri- içerik ve konularda değişim Müze, Kütüphane ve internet araştırması
6 Sanatta değişimin doğal evreleri- (fotoğraf,sömürgecilik,psikanaliz) Müze, Kütüphane ve internet araştırması
7 Ara Sınav (VİZE) Ara Sınav (VİZE)
8 Sanatta değişimin doğal evreleri- (fotoğraf,sömürgecilik,psikanaliz) Müze, Kütüphane ve internet araştırması
9 Sanatta değişimin doğal evreleri- formda değişim- (izlenimcilik, fovizm) Müze, Kütüphane ve internet araştırması
10 Sanatta değişimin doğal evreleri- formda değişim- (kübizm,ekspresyonizm) Müze, Kütüphane ve internet araştırması
11 Sanatta değişimin doğal evreleri-formda değişim- (dadaizm,pop art,soyut sanat) Müze, Kütüphane ve internet araştırması
12 Öğrenci sunumları Müze, Kütüphane ve internet araştırması
13 Öğrenci sunumları Müze, Kütüphane ve internet araştırması
14 Öğrenci sunumları Müze, Kütüphane ve internet araştırması
15 Öğrenci sunumları Müze, Kütüphane ve internet araştırması
16-17 Final sınavı Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar