DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Desen 2 * TT   118 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Nermin ELMALI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RAGIP ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.RAGIP ŞAHİN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Canlı model ve nesnelerin çözümlenmesine yönelik bir analizle, akademik ve kaligrafik desen anlayışlarından hareketle, kendine özgü yaratıcı bir çizim dilinin geliştirilmesine yönelik farklı teknik kullanımlarıyla uygulamalar yaptırmak.
Dersin İçeriği
1 Desenin sanatta yeri ve önemi, Resim Heykel,Grafik,Baskı resim 2 Desende ölçü oran gerekliliği ve yöntemleri, 3 Desende kompozisyon,hacim,kütle,plan,derinlik,ışık gölge valör, denge,ritm,bütünlük,ayrıntı,parça bütün ilişkilendirmesi, çokluk birlik, vb 4 Desen çalışma türleri konu ve yöntem açısından 5 Temel araç gereç özellikleri,atölyeyi ve zamanı kullanabilme, 6 Tekniklere göre desen, 7 Çalışma ortamının hazırlığı, teknik,nesne, model ve mekan açısından 8 Model fon veya mekan ilişkisi, 9 İnsan anatomisi üzerine bilgiler, 10 Desende yer alan terimler, 11 Deformasyon,metamorfoz ve soyutlama yöntemleri, 12 Desen defteri oluşturma, 13 Önemli sanatçıların desen örneklerinin incelenmesi ve etüdler, canlı modelden eskiz çizimleri, 14 Model ve nesnelerden değişik çizim teknikleri ve desen çizimi, 15 İmgesel çizimler ve tasarım çizimleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eskiz desen defterlerinde uygulamalı olarak tasarımda gerçeklik ve imge sorunsalı Gözlem, inceleme ve araştırma
2 Yüzey: Boş - dolu kavrmları Yüzey: Açık - Koyu kavramları Gözlem, inceleme ve araştırma
3 Doku çalışması (doğal doku) Doku çalışması (yapay doku) Gözlem, inceleme ve araştırma
4 İmgesel tasarımda çizimsel çözümlemeler. Gözlem, inceleme ve araştırma
5 Portre çizimleri (çizgisel etüd) Gözlem, inceleme ve araştırma
6 Otoportre çizimleri (lekesel etüd-valörcü anlayış) Gözlem, inceleme ve araştırma
7 Figüratif anlatımda deneysel uygulamalar Gözlem, inceleme ve araştırma
8 Ara Sınav Gözlem, inceleme ve araştırma
9 Figür canlı model (akademik) Gözlem, inceleme ve araştırma
10 Figür canlı model (kaligrafik) Gözlem, inceleme ve araştırma
11 Figür canlı model (Deformasyon) Gözlem, inceleme ve araştırma
12 Figür canlı model (Metamorfoz) Gözlem, inceleme ve araştırma
13 Röprodüksiyon inceleme - Yapıt analizi Slayt ve pps. gösterimi.
14 Yapıtların desen açısından yeniden yorumlanması Slayt ve pps. gösterimi.
15 Yapıtların desen açısından yeniden yorumlanması ve sergi hazırlığı üzerine pratik bilgiler Slayt ve pps. gösterimi.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sanatsal atölye ortamı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar