DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Tarihi 2 * TT   212 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihsel süreç içerisinde 18. ve 19. yüzyılda oluşturulan plastik sanatların toplumsal, düşünsel, siyasal ve ekonomik boyutlardaki oluşumunu ve değişimini kavratmak.
Dersin İçeriği
Rokoko, Neo Klasisizm, Romantizm, Realizm, Empresyonizm, Neo Empresyonizm, Post Empresyonizm, Sembolizm

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kaynakların tanıtımı ve yöntem hakkında bilgi verilmesi Kaynak okuma
2 Aydınlanma felsefesi, Aristokrasinin çöküşü, Burjuva kültürünün yükselişi ve sanattaki yansımaları Kaynak okuma slayt hazırlama
3 Rokoko Sanatı Kaynak okuma slayt hazırlama
4 Neoklasisizm: Arkeolojik Klasisizm ve Devrim Klasizmi Kaynak okuma slayt hazırlama
5 Romantizm: Romantik süreçte, sanat, sanat yapıtı, sanatçı kimliğin yeniden tanımlanması Kaynak okuma slayt hazırlama
6 Realizm ve Barbizon Okulu Kaynak okuma slayt hazırlama
7 Modern Sanat Üzerine Tartışmalar Kaynak okuma slayt hazırlama
8 Ara Sınav Soru hazırlama
9 Empresyonist Sanat Anlayışını Oluşturan Koşullar: Sanatçı Toplantıları, Fotoğraf ve Japon Sanatı Kaynak okuma slayt hazırlama
10 Empresyonizm: Fransa ve diğer ülkelere yayılışı Kaynak okuma slayt hazırlama
11 Neo Empresyonizm Kaynak okuma slayt hazırlama
12 Post Empresyonizm: Cezanne, Von Gogh, Gauguin Kaynak okuma slayt hazırlama
13 Sembolizm Kaynak okuma slayt hazırlama
14 Nabiler ve Ön Rafaellocular Kaynak okuma slayt hazırlama
15 Genel Değerlendirme ve Tekrar Kaynak okuma slayt hazırlama
16-17 Final Sınavı Soru hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar