DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım 2 TTS   202 4 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDE BİLVAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
El çizimi yada bilgisayar ortmında hazırlanmış olan özgün tasarımların , digital ortamda metraj desene dönüştürülmesi ve ürüne yönelik giydirme yöntemleri kullanarak etkili sunumlar oluşturabilmesi.
Dersin İçeriği
Öğretim görevlisi öğrencilere, bilgisayarı oluşturan temel yazılım ve donanımları, bilgisayar destekli tasarıma yönelik temel bilgileri, sayısal görüntü işleme ilkelerini ve Adobe Photoshop görüntü işleme yazılımını farklı tekstil gruplarına yönelik tasarımlar yaratabilmeleri amacıyla uygulamalı olarak öğretir. Öğrenciler tasarım-çizim becerisini geliştirici ve Adobe Photoshop görüntü işleme yazılımını etkin kullanmaya yönelik ödev ve projeleri hazırlayarak sunarlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adobe Photoshop görüntü işleme yazılımını etkin kullanarak bilgisayar ortamında farklı tekstil gruplarına yönelik tasarımlar hazırlayabilir.
2) Hazırladığı tasarımları giydirme tekniği ile ve Programın özelliklerinin getirisi ile etkili sunum yöntemlerini uygular.
3) Sunum paftaları hazırlanabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Adobe Photoshop sayısal görüntü işleme yazılımının tekstil baskı tasarımı amaçlı genel tekrarı
2 Ekili bir sunum paftasında olması gereken özelliklerin alnatımı ve örnek gösterimler Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
3 Koleksiyon hazırlamaya yönelik çkış noktaları seçilip bu doğrultuda el çizimi yada digital ortamda desen çaışmalarına başlanır. Çıkış noktası ve uygulama alanlarınıa yönelik yaratıcı fikirleri önceden düşünmüş olarak derste hazır bulunmalı
4 Eskizler rotasyon desen tasarımı için değerlendirilir Öğrenci eskizlerini yapmış olarak derste hazır bulunmalı
5 Eskizler rotasyon desen tasarımı için değerlendirilir Öğrenci eskizlerini yapmış olarak derste hazır bulunmalı
6 El çalışması tasarımların dijital dosyalara dönüştürülerek bilgisayar destekli raportlanması yapılır Öğrenci kendi el çalışmalarını digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
7 vize sınavı Öğrenci kendi el çalışmalarını digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
8 Ara Sınav Öğrenci digital görsellerini hazır bulundurmalı
9 Sunum Paftası hazırlamanın detayları işlenir ve ugulamalı olarak gösterilir. Öğrenci digital görsellerini hazır bulundurmalı
10 Koleksiyon çalışmasının etkili sunumu için digital ortamda çalışılır. Öğrenci giydirmeye yönelik beyaz zeminli bir kotuk görselini ve giydirmey e yönelik metraj desen hazır bulundurmalı.
11 Giydirme işlemine yönelik uygulama çalışmaları Öğrenci giydirmeye yönelik beyaz zeminli bir kotuk görselini ve giydirmey e yönelik metraj desen hazır bulundurmalı.
12 Giydirme işlemine yönelik uygulama çalışmaları Öğrenci giydirmeye yönelik beyaz zeminli bir kotuk görselini ve giydirmey e yönelik metraj desen hazır bulundurmalı.
13 koleksiyon daki desenlerin her biri farklı objelere giydirilir. Öğrenci giydirmeye yönelik beyaz zeminli bir kotuk görselini ve giydirmey e yönelik metraj desen hazır bulundurmalı.
14 Sunum paftalarının son değerlendirmeleri Öğrenci giydirmeye yönelik beyaz zeminli bir kotuk görselini ve giydirmey e yönelik metraj desen hazır bulundurmalı.
15 Final Öğrenci, sınav salonunda hazır bulunmalı.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenci, sınav salonunda hazır bulunmalı.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar