DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım 1 TTS   211 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDE BİLVAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farklı tekstil gruplarına yönelik tasarımları ve baskı öncesi hazırlık aşamalarını (raportlama, tek ton renk ayrımı, varyant ) bilgisayar destekli hazırlayabilmeyi Tekstil baskı ( ipek, rotasyon, dijital ) yöntemlerinin teknik özellikleri doğrultusunda sayısal görselleri ürüne dönüştürme ve üretim-tasarım ilişkisini öğretmeyi ve giydirme teknikleri ile etkili sunumlar oluşturması amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Öğretim görevlisi öğrencilere, bilgisayarı oluşturan temel yazılım ve donanımları, bilgisayar destekli tasarıma yönelik temel bilgileri, sayısal görüntü işleme ilkelerini ve Adobe Photoshop görüntü işleme yazılımını farklı tekstil gruplarına yönelik tasarımlar yaratabilmeleri amacıyla uygulamalı olarak öğretir. Öğrenciler tasarım-çizim becerisini geliştirici ve Adobe Photoshop görüntü işleme yazılımını etkin kullanmaya yönelik ödev ve projeleri hazırlayarak sunarlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adobe Photoshop görüntü işleme yazılımını etkin kullanarak bilgisayar ortamında farklı tekstil gruplarına yönelik tasarımlar hazırlayabilir.
2) Metraj üretim tasarımları baskı makinelerini ve şablon özelliklerini dikkate alarak bilgisayar destekli raportlayabilir.
3) Baskı makinelerinin ( rotasyon, filmdruck, dijital ) teknik özelliklerini dikkate alarak tasarım ve sunum yöntemlerini uygular.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Adobe Photoshop sayısal görüntü işleme yazılımının tekstil baskı tasarımı amaçlı genel tekrarı. Barkovizyon ile Anlatım ve Uygulama
2 Baskı öncesi hazırlık aşamalarının genel iş akışı,geleneksel yöntemler ve bilgisayar destekli uygulanış şekilleri Barkovizyon ile Anlatım ve Uygulama
3 Raportun tanımı, raport teknikleri, endüstriyel tekstil baskı makineleri ve raport ilişkisinin teorik olarak işlenmesi ve bilgisayar destekli tam raport uygulamaları Barkovizyon ile Anlatım ve Uygulama
4 Bilgisayar destekli yarım raport uygulamaları. Barkovizyon ile Anlatım ve Uygulama
5 Bilgisayar destekli yarım raport uygulamaları. Barkovizyon ile Anlatım ve Uygulama
6 El çalışması tasarımların dijital dosyalara dönüştürülerek bilgisayar destekli raportlanması. Barkovizyon ile Anlatım ve Uygulama
7 vize sınavı vize sınavına hazır bulunur.
8 Ara Sınav Barkovizyon ile Anlatım ve Uygulama
9 Varyantın tanımı, endüstriyel tekstil baskı makineleri ve varyant ilişkisinin teorik olarak işlenmesi ve bilgisayar destekli varyant uygulamaları Barkovizyon ile Anlatım ve Uygulama
10 A. Photoshop un Path aracının kullanımı ve giydirme işlemine yönelik anlatımı. Barkovizyon ile Anlatım ve Uygulama
11 Metraj giydirme işlemine yönelik uygulama çalışmaları. Barkovizyon ile Anlatım ve Uygulama
12 Ev tekstiline yönelik bilgisayar destekli metraj tasarım hazırlama ve modele giydirme. Barkovizyon ile Anlatım ve Uygulama
13 Giyime yönelik modelin pathlenmesi ve uygulama çalışmaları. Barkovizyon ile Anlatım ve Uygulama
14 Giyime yönelik bilgisayar destekli metraj tasarım hazırlama ve modele giydirme. Barkovizyon ile Anlatım ve Uygulama
15 Giyime yönelik bilgisayar destekli metraj tasarım hazırlama ve modele giydirme. Barkovizyon ile Anlatım ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar