DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Kimyası 1 TTS   311 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya HALEFOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYUSUF ZİYA HALEFOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, selüloz ve selüloz lifleri, özel rejenere selüloz lifleri, yün ve ipek gibi protein lifleri, poliester, modifiye poliester, poliamid, poliakrilnitril, polipropilen, poliüretan elastomer gibi sentetik liflerin üretimi, özellikleri ve son gelişmeler hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Selüloz lifleri hakkında genel bilgiler, özellikle rejenere selüloz liflerinin üretimleri, özellikleri, Protein lifleri hakkında genel bilgiler, özellikle yün ve ipek liflerinin üretimleri, özellikleri, Sentetik lifler hakkında genel bilgiler, özellikle modifiye poliester, yeni tip poliamid lifleri, poliüretan elastomer liflerinin üretimleri, özellikleri, Söz konusu lifler hakkındaki son gelişmeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğal ve sentetik lifleri sınıflandırabilme
2) Liflerin genel özelliklerini kavrayabilme
3) Liflerinin üretim yöntemlerini açıklayabilme
4) Liflerin özellikleri ile kullanım alanlarını ilişkilendirebilme
5) Söz konusu lifler hakkında son gelişmeleri takip edebilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Liflerin sınıflandırılması, Selüloz liflerinin kimyasal ve molekülerüstü yapısı Öğrenci kaynaklardan derse hazırlıklı gelir. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
2 Selüloz liflerinin kimyasal özellikleri, Suyun, bazların, asitlerin, tuzların, yükseltgen maddelerin, liflerine etkisi, Selülozun yüksek sıcaklıklara karşı tutumu Öğrenci kaynaklardan derse hazırlıklı gelir.
3 Selüloz türevleri, selüloz eterler, Lif yapısının bozulması sonucu oluşan selüloz eterleri, Lif yapısının bozulmadığı selüloz eterleri, Selüloz esterleri, Lif yapısının bozulduğu reaksiyonlar, Lif yapısının bozulmadığı reaksiyonlar, Selüloz asetaller Öğrenci kaynaklardan derse hazırlıklı gelir.
4 Protein liflerinin kimyasal yapısı ve kimyasal özellikleri, Peptid makromoleküllerinin yapısı, Yün keratininin kimyasal yapısı, Keratin makromolekülleri arasındaki bağlar, (Kovalent bağlar, Tuz bağları, Hidrojen köprüleri, Apolar bağlar). Öğrenci kaynaklardan derse hazırlıklı gelir.
5 Yün liflerinin kimyasal özellikleri, suyun, asitlerin, bazların, tuzların yün liflerine etkisi Öğrenci kaynaklardan derse hazırlıklı gelir.
6 İndirgen, yükseltgen maddelerin, ışığın, sıcaklığın yün liflerine etkisi Öğrenci kaynaklardan derse hazırlıklı gelir.
7 Vize Sınavı
8 Poliester liflerinin kimyasal özellikleri, Suyun, asitlerin, bazik maddelerin poliester liflerine etkisi Öğrenci kaynaklardan derse hazırlıklı gelir.
9 Yükseltgen ve indirgen maddelerin, organik çözgenlerin, ışık, atmosfer koşulları ve yüksek sıcaklığın poliester liflerine etkisi Öğrenci kaynaklardan derse hazırlıklı gelir.
10 Poliamid liflerinin kimyasal özellikleri, Suyun, asitlerin bazların, yükseltgen ve indirgen maddelerin, tuzların poliamid liflerine etkisi Öğrenci kaynaklardan derse hazırlıklı gelir.
11 Organik bileşiklerin sıcaklık ve ışığın poliamid liflerine etkisi Öğrenci kaynaklardan derse hazırlıklı gelir.
12 Poliakrilnitril liflerinin kimyasal özellikleri, Öğrenci kaynaklardan derse hazırlıklı gelir.
13 Suyun, kimyasal maddelerin, yüksek sıcaklık, ışık, ve açık hava koşullarının poliakrilonitril liflerine etkisi Öğrenci kaynaklardan derse hazırlıklı gelir.
14 Suyun, kimyasal maddelerin, yüksek sıcaklık, ışık, ve açık hava koşullarının poliakrilonitril liflerine etkisi Öğrenci kaynaklardan derse hazırlıklı gelir.
15 Sentetik Lİfler Öğrenci kaynaklardan derse hazırlıklı gelir.
16-17 Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar