DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fotoğraf TTS   314 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Caner Enver ÖZYURT
Dersi Verenler
Doç. Dr.CANER ENVER ÖZYURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Estetik ve sanat objelerini felsefe bir yaklaşımla değerlendirebilmek,sanat eserlerini teorik açıdan yorumlayabilmek.
Dersin İçeriği
Sanat Felsefesinin alanına giren problemler, bu problemlerin tarihi, filozoflara göre değerlendirilmesi ve bugünkü durumu. İnsan-sanat ilişkisinin çeşitli yönleriyle değerlendirilmesi. Estetik kavram ve kategorilerin felsefe açısından tartışılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel fotoğraf bilgileri edinme
2) Moda fotoğraf çekimi hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama yapabilme
3) Moda fotoğraf çekimi hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama yapabilme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fotoğrafın kısa tarihi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İğne deliği kamera nedir ve nasıl yapılır - 1 Ders notları
3 İğne deliği kamera nedir ve nasıl yapılır - 2 Ders notları
4 Fotoğraf makinelerinin sınıflandırılması Ders notları
5 Pozlama ve değişkenler arasındaki ilişkiler (diyafram açıklığı, perde hızı ve ISO) - 1 Ders notları
6 Pozlama ve değişkenler arasındaki ilişkiler (diyafram açıklığı, perde hızı ve ISO) - 2 Ders notları
7 Pozlama ve değişkenler arasındaki ilişkiler (diyafram açıklığı, perde hızı ve ISO) - 3 Ders notları
8 Ara Sınav
9 Objektifler ve odak uzaklığı uygulaması Ders notları
10 Dijital Fotoğrafçılık -1 Ders notları
11 Dijital Fotoğrafçılık -2 Ders notları
12 Fotoğrafta Kompozisyon Kuralları - 1 Ders notları
13 Fotoğrafta Kompozisyon Kuralları - 2 Ders notları
14 Saha çalışması (Şehirde ve kampüste fotoğraf çekimi) -1 Ders notları
15 Saha çalışması (Şehirde ve kampüste fotoğraf çekimi) -2 Ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar