DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Pazarlama * TTS   408 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET CİHAN YAVUZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin pazarlama bilgi ve becerilerini geliştirmek ve karşılaşılan pazarlama fırsat ve problemlerini değerlendirerek en uygun pazarlama kararlarını almalarında yol göstermektir.
Dersin İçeriği
Bu ders tekstil sektörü ile ilişkili olarak pazarlamanın tanımı, stratejik pazarlama planı, pazarlama çevresi, pazar bölümlendirmesi, pazar hedefleme ve konumlandırma, pazarlama araştırması, örgütsel pazarlar ve tüketici davranışları konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekstil Pazarlamanın Tanımı ve Gelişimi Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması ve webten ön araştırma yapılması
2 Tekstil Sektöründe Pazarlama Fonksiyonu ve Önemi Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması ve webten ön araştırma yapılması
3 Stratejik Planlama: Pazarlama Planı Geliştirme ve Uygulaması Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması ve webten ön araştırma yapılması
4 Tekstil Sektöründe Pazarlama Planı Geliştirme ve Uygulama Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması ve webten ön araştırma yapılması
5 Pazarlama Çevresi Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması ve webten ön araştırma yapılması
6 Tekstil Pazarlama Çevresi Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması ve webten ön araştırma yapılması
7 Pazarlama Araştırması Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması ve webten ön araştırma yapılması
8 Ara Sınav Kaynak kitap ve ders notlarının okunması ve webten araştırma yapılması
9 Tüketici Davranışları ve Karar Verme Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması ve webten ön araştırma yapılması
10 Tekstil Sektöründe Tüketici Davranışları ve Karar Verme Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması ve webten ön araştırma yapılması
11 Endüstriyel Pazarlar ve Satın Alma Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması ve webten ön araştırma yapılması
12 Endüstriyel Tekstil Pazarları ve Satın Alma Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması ve webten ön araştırma yapılması
13 Pazar Hedeflemesi Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması ve webten ön araştırma yapılması
14 Tekstil Sektöründe Pazar Hedeflemesi Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması ve webten ön araştırma yapılması
15 Tekstil Sektöründe Pazar Bölümlemesi Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması ve webten ön araştırma yapılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak kitap ve ders notlarının okunması ve webten araştırma yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar