DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Yüzey Tasarımı 2 * TTS   210 4 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDE BİLVAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil Mazleme ve uygulama teknikleri kullanılarak, tekstil yüzeylerinde kompozisyon oluşturabilme.
Dersin İçeriği
Tasarım ve trend dergilerinden örnek görseller incelenerek; öğrenci yenilikçi tasarımları araştırmaya yönlendirilir. Tekstil teknikleri ve malzemelerini harmanlayarak ürün, kompozisyon oluşturma ve ürün ile bağlantı kurma becerisi geliştirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği hakkında bilgilendirme. Malzemeleri tanıtılması Güncel Trendler araştırılmalı
2 Origami sanatının Güncel Eğilimleri Üzerine sunum ve tartışma araştırmaya yönelme. Araştırmalarda görsel varsa çıktıları alınmış olarak derse gelinmeli. Ve bilgiler düzenli olarak derlenmiş olmalı.
3 Origami tekniği ile kumaş yüzeylerde modül eskiz çalışması. eskiz çalışmaları başlamış olmalı
4 Origami tekniği ile kumaş yüzeylerde modül eskiz çalışması. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
5 Origami tekniği ile kumaş yüzeylerde modül eskiz çalışması. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
6 Oklenen eskizlerin. 20x20cm paspartulu alanda çoğaltılması. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
7 Oklenen eskizlerin. 20x20cm paspartulu alanda çoğaltılması. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
8 Vize -20x20 boyutlarında kareler içinde 10 adet origami çalışmasının paspartu ile sunumu. vize
9 vize çalışmalarından en uygun 1 modülün seçilip. en az 3 boyut( küçük-orta-büyük) Boyutlandırarak çoğaltılması. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
10 vize çalışmalarından en uygun 1 modülün seçilip. en az 3 boyut( küçük-orta-büyük) Boyutlandırarak çoğaltılması. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
11 Uygun giysi formunun oluşturulması ve origami ile bütünleşen giysi tasarımı oluşturma. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
12 Uygun giysi formunun oluşturulması ve origami ile bütünleşen giysi tasarımı oluşturma. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
13 Uygun giysi formunun oluşturulması ve origami ile bütünleşen giysi tasarımı oluşturma. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
14 Uygun giysi formunun oluşturulması ve origami ile bütünleşen giysi tasarımı oluşturma. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
15 Uygun giysi formunun oluşturulması ve origami ile bütünleşen giysi tasarımı oluşturma. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
16-17 Final ödevi teslimi. Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar