DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Kimyası 2 TTS   310 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya HALEFOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, tekstil kimyasında kullanılan maddelerin, tekstil liflerine etkileri
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciler tekstil kimyası olarak kullanılan, tüm kimyasallar, boyar maddeler ve yardımcı kimyasalları ve bunların tekstil liflerine etkilerini öğrenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil terbiyesinin tanımı ve kapsamını öğrenme
2) Kimyasal aplikasyon yöntemlerini kavrama
3) Aplikasyon yöntemlerine göre flotte aktarım miktarlarının ve kimyasal madde miktarı hesaplama yöntemlerini öğrenme
4) ekstil terbiye işlemlerini (ön terbiye, renklendirme, bitim işlemleri) öğrenme
5) Terbiye işlemlerinin etkilerinin değerlendirilmesini öğrenme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilendirme, Tekstil terbiyesinin tanımı Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
2 Terbiye islemlerinin tanıtımı, terbiye islem adımları. Terbiye maddesinin tekstil mamulüne aplikasyonu ve yöntemleri. Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
3 Yıkama isleminin amacı ve esası;maddeleri ve makinaları.Kurutma isleminin amacı,makinaları ve yöntemleri Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
4 Pamuklu mamullerin ön terbiye islemleri(ham kontrol ve temizleme, yakma, hasıl sökme, bazik islem v.b)ve degerlendirme yöntemleri Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
5 Agartma, optik agartma ve degerlendirme yöntemleri. Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
6 Merserizasyon. Keten mamullerin, rejenere selüloz mamullerin, sentetik mamullerin ve yünlü mamullerin ön terbiye islemleri. Ön terbiye uygulama Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
7 Ara Sınav Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
8 Tekstil mamullerinin boyama islemleri ve makinaları; mekanizmaları. Boyarmaddeler. Selüloz ve yün liflerin boyanması Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
9 Yün liflerinin boyanması. Sentetik liflerin boyanması. Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
10 Baskıcılıgın esasları ve yöntemleri. Baskı yöntemleri ve makinaları. Selüloz, yün ve sentetik esaslı mamullerin baskı islemleri Boyama uygulaması. Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
11 Pamuklu mamullerin bitim islemleri. Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
12 Yünlü mamüllerin bitim islemleri. Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
13 Bitim islemleri degerlendirme yöntemleri. Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
14 Haslık testleri Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
15 Uygulama Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
16-17 Final Sınavı Öğrenciler derse çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar