DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje * TT   407 7 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Havva HALAÇELİ METLİOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATMA ENGİN ALPAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Araştırma, eskiz hazırlama ve tasarım paftalarını oluşturma süreçlerini ürün oluşturma izler. Araştırmalarını tez olarak hazırlanır.
Dersin İçeriği
Öğrenci baskı, giysi veya dokuma alanlarından birini seçtiği diploma projesini bir öğretim elemanının danışmanlığında hazırlar. Proje bir tema doğrultusunda özgünlük, tasarım, teknik ve sunum yönleriyle jüri tarafından değerlendirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtılmsı. Araştırma yöntemleri ve sunum teknikleri konusunda bilgilendirme. araştırma
2 Literatür araştırması, malzeme, teknik, konu, form, dönem, akım, eğilimler esaslı aratırma. Daha önce yapılmış çalışmalar ve kaynaklar. Minimum 10 adet Kitap. 5 adet süreli yayın araştırılacaktır. araştırma
3 Proje konusunun belirlenmesi proje konusu belirlemek için ön araştırma yapılması
4 Konuların belirlenmesi için dilekçe teslimi. gerçekleştirilmesi istenen üç adet proje konusunun belirlenmesi
5 Literatür araştırması belirlenen konunun literatür araştırması
6 Literatür araştırması belirlenen konunun literatür araştırması
7 vize-Tüm araştırmalar; ''Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kuralları''na uyan, minimum 600 satır olacak şekilde ciltli tez şeklinde teslim edilecektir. tez sunum dosyası oluşturma
8 Ara Sınav tez sunum dosyası teslim
9 Hikaye Panosu hazırlıkları. (Max. 8 renk içeren renk paleti ve görsel sunumdan oluşmalı.) temaya uygun görsel seçimi ve renk skalası oluşturma
10 Hikaye Panosu teslimi. temaya uygun görsel seçimi ve renk skalası oluşturma
11 Eskiz ve tasarım aşamasına geçilmesi. Eskiz çalışmaları
12 Eskiz ve tasarım Eskiz çalışmaları
13 Eskiz ve tasarım kontrolü Eskiz çalışmaları
14 Eskiz ve tasarım kontrolü, malzeme ve teknik çözümlemelerin yapılması desen analizi
15 Koleksiyonu oluşturacak tasarımların seçimi ve sunum paftalarıyla ilgili çözümlemelerin yapılması desen analizi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sunum dosyası teslim

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar