DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çoksesli Koro TTS   238 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuz ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OĞUZ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencide bireysel toplu şarkı söyleme yetisinin geliştirilmesi. Çoksesli müziğin algılanması ve uygulanması. Türk ve dünya koro edebiyatından (kendi orijinal dilleriyle) seçkin eserlerin seslendirilmesi. Genel nota bilgisinin geliştirilip, müzikal dinamiklerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Genel koro tekniklerinin gösterilmesi. Dünya koro edebiyatından seçkin örneklerin ve Türk Koro yapıtlarının tanıtılması, karşılaştırılması. Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş dönemlerde dünya koro edebiyatına şekil veren yapıtlar hakkında öğrencilerde entelektüel kültür oluşturmak amaçlanmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireysel ve toplu şarkı okuma.
2) Genel müzik bilgisi.
3) Korolar hakkında genel bilgi.
4) Türk ve dünya koro edebiyatını tanıma.
5) Çalgı kullanabilmede avantaj.
6) Bilgileri öğretebilme, aktarabilme.
7) Korolara aktif olarak katılabilme.
8) Koro kurabilme.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Müzik sanatı, genel bilgiler, nota, porte, sol anahtarı, sol- la sesi. Nota eğitimi ve toplu ses alıştırmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Bireysel ses sınırı tespit çalışması (sop-tenor-bas-alto). Fa-mi notası, ses alıştırmaları, doku-biçim-tür. ''Al Mendili'' - ''Madımak'': S.EGÜZ. Anlatım, alıştırmalar ve toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Yaşamda çokseslilik, entonasyon, re-do sesİ, ''Dostluk'': Z. AYDINTAN. Müzikal ayrıntılar ve toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Müzikte çokseslilik. Türler; Türk müziği, klasik batı, pop, caz müziği. Anlatım ve analiz yapma Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
5 Dönemler, Rönesans dönemi yorum ve stilleri ''Kış'': M.PRATERİU. Anlatım ve toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Barok Dönem Yorum ve Stilleri. ''Her Şey Ölümlüdür'': J.S.BACH. Anlatım ve toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Klasik dönem yorumu; ''Neşeye Şarkı'': L.W. BEETHOVEN. Anlatım ve toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatım ve toplu söyleme Performans Değerlendirmesi
9 Romantik dönem; ''Bir Rüya Bu'': Fr. SCHUBERT. Anlatım ve toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Çağdaş Türk Müziği, ton-makam kavramı. Anlatım Anlatım
11 Çağdaş Türk Müziği, ''Suda Balık Oynuyor'' Düz: E. TUĞCULAR. Anlatım ve toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Uluslararası sanat müziğinin tarihsel gelişimi. Anlatım Anlatım
13 Bilinen örneklerle senfoni, opera, konçerto, sonat, dinleti. Anlatım ve analiz yapma Anlatım
Beyin Fırtınası
14 Türk Müziği, ''Turnalar'' Düz: H. AKAY. Anlatım ve toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Bilinen örneklerle koro, oratoryo dinleti ve analizler. Bilgilerin genel tekrarı, eserlerin toplu seslendirilmesi. Anlatım ve analiz yapma, bilgilerin hatırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama değerlendirmesi Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar