DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Müzik Bilgileri TTS   336 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuz ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OĞUZ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Müziğin genel özellikleri ele alınarak; bu sanatın yapısı, türleri, aşamaları, nota bilgileri, dönemlerin stil ve özelliklerinin öğretilmesi, öğrencide müzik genel kültürünün oluşturulması.
Dersin İçeriği
Çevremizdeki müzik türlerine genel bir bakışı sürdürerek (Türk halk müziği, Çağdaş Türk Müziği, Türk Pop Müziği, Arabesk, taverna, klasik, pop, caz, folk müzik v.s), opera, senfoni, koro, konçerto üzerine önemli örneklerin incelenmesi. Müzikal dinamiklerin hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğru ve dengeli bir müzik bilgisi.
2) Aktif müzik yapmak için kazanım.
3) Çalgı kullanabilmede avantaj.
4) Müziksel eleştiri gücü.
5) Müzik alanında yorum ve bilgi özgüveni.
6) Bilgilerini başkalarına aktarabilme.
7) Etkin ve aktif olarak müzik yapabilme yetisi.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Müzik sanatı, nota, değerler, porte, sus, la-sol-fa-mi sesi. Dersin yapısı, işleyişi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Hız terimleri (moderato, andante, allegro). Si-do-re sesi, do majör gamı. Notaların tanıtılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Müzik türleri, Geleneksel çalgılar (Türk) ve senfonik orkestra çalgıları. Notaların tanıtılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Koro müziği, Türk ve batı koro edebiyatından dinleti. Notaların tanıtılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Müzikte doku, biçim, tür, dikey ve yatay çokseslilik şarkı: ''Ay'': J.B.LULLY. Hız terimleri, toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Orkestra çalgıları, çalgı müziği, yaylı, üflemeli, vurmalı.. Çalgıların tanıtılması Anlatım
7 Senfoni, Opera, Konçerto, Sonat, Oratoryo ilgili dinleti. Gürlük terimleri. Anlatım, dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Değerlendirme Performans Değerlendirmesi
9 Dönemler; stil ve özellikleri ile sanatın diğer kolları ile gösterdiği paralellikler. Çoksesliliğe giriş Anlatım
10 Çağdaş Türk müzik tarihi, çağdaş bestecilerimiz. Anlatım, dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
11 Dünyada ve toplumumuzda müziğin yeri. Anlatım, dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
12 Çevremizdeki müzik türleri; Geleneksel Türk halk ve sanat müziği. Anlatım, dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
13 Çağdaş Türk Sanat, Klasik Batı Müziği. Anlatım, dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
14 Pop, Rock, Caz, Arabesk Müziği. Anlatım, dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
15 Dönem konularının genel tekrarı. Anlatım, dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar