DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Görsel Dil 1 TT   113 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem USLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM USLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere görsel bilgi ve beceri kazandırmak; nokta ,çizgi,biçim,renk,doku ve ışık-gölge gibi görsel öğelerini anlatmak. Öğrencinin doğaya, insan yapımı nesnelere,tasarımlara bakışının geliştirilmesi.
Dersin İçeriği
Görsel bilgi ve beceri kazandırmak. Esas olarak nokta, çizgi, biçim, renk ve ışık-gölge gibi görsel algılama öğelerini öğretmek.Slaytlarla desteklenmiş görsel iletişim tasarımı, görsel dilin algılanması ve değerlendirilmesi. Öğrencinin doğaya, insan yapımı nesnelere bakışının geliştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Görsel bilgi ve becerileri değerlendirebilmek ve görsel algılamayı düzeltebilmek.
2) Sanat ve tasarım konularındaki bakış açılarında farkındalık yaratmak.
3) Sanat eseri ve tasarım nesneleri ile ilgili teorik bilgilere sahip olma.
4) Sanat eseri ve tasarım nesneleri hakkında analiz, sentez ve yorum yapabilme.
5) Sanat ve tasarım alanlarınna dair yazılı ve görsel kaynaklardan yararlanabilme.
6) Duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade edebilme.
7) Sanat eserinden haz alma.
8) Sanatsal düzenleme öğe ve ilkelerinin özgün tasarımlardaki önemini kavrama.
9) Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
10) Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme.
11)
12)
13)
14)
15)