DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Görsel Dil 2 TT   114 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem USLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM USLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanat ve tasarım kavramlarını tekstil tasarımı konusu çerçevesinde yorumlayabilmek .
Dersin İçeriği
Tasarım elemanlarını kavrayan öğrenciler sanat, sanatın gelişimi, sanatta meydana gelen değişimleri öğrenirler. Geçmişten günümüze sanatta içerik, form ve materyal gibi alanlarda oluşan değişim ve gelişmeleri ve sanat akımlarını araştırırlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
2) Sanat eseri ve tasarım nesneleri ile ilgili teorik bilgilere sahip olacaklardır.
3) Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olurlar.
4) Sanat eseri ve tasarım nesneleri hakkında analiz, sentez ve yorum yapabilirler.
5) Sanat ve tasarım alanlarınna dair yazılı ve görsel kaynaklardan yararlanabilirler.
6) Duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade edebilirler
7) Sanat eserinden haz alırlar.
8) Sanatsal düzenleme öğe ve ilkelerinin özgün tasarımlardaki önemini kavrarlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)