DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dokuma Tasarımı 2 TT   202 4 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Havva HALAÇELİ METLİOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAVVA HALAÇELİ METLİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin dokuma tasarımında kullanılan renk ve örgü efektlerini öğrenerek dokuma yüzey araştırmaları yapması sağlanır. Çizgi, piye de pul , kazayağı örgüleri kullanılarak belirli bir temaya bağlı olarak tasarım yapılır. Renk ve örgü efektleri kullanılarak belirli bir amaca uygun kumaş dokuma uygulamaları ve tasarım süreci kavranır.
Dersin İçeriği
Renk ve örgü efektlerinin anlatımı ile birlikte öğrencilerin belirledikleri temalara bağlı olarak eskiz yapmaları sağlanır. Eskiz hazırlama aşamasının ardından malzeme, sıklık, tahar-armür gibi teknik faktörler belirlenir ve dokuma uygulamaları sağlanır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Belirli bir temaya bağlı kalarak hikaye panosu hazırlar.
2) Çeşitli renklendirme yöntemleri ile oluşturduğu renk ve örgü efektlerini dokumaya uyarlar.
3) Tek katlı kumaş yapıları ile dokuma tasarımı yapabilme ve uygular.
4) Tasarım sürecini ve tasarımlarını savunur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 renk örgü efektleri hakkında genel bilgiler renk örgü efektleri hakkında genel bilgilerin araştırılması Anlatım
2 ödev kontrolü, renk-örgü efekti örnekleri 10 renk-örgü efekti tasarımı Gösterip Yaptırma
3 tema belirleme tema araştırma Bireysel Çalışma
4 tema araştırmaları ve hikaye panolarının incelenmesi tema için görsel toplama ve renk seçimi Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
5 eskiz tasarımı malzeme araştırmaları Bireysel Çalışma
6 eskiz seçimi ve dokuma uygulamaları malzeme araştırmaları Soru-Cevap
Tartışma
7 dokuma uygulamaları dokuma denemeleri Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav sunum paftası hazırlama Proje / Tasarım
9 belirli bir amaca yönelik tek katlı kumaş tasarımı uygulanacak tasarımın çözümlenmesi Anlatım
10 tema araştırması, hikaye panosu değerlendirmeleri tema araştırması,bilgisayar destekli tasarım programında hikaye panosu hazırlama Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 tema araştırması, hikaye panosu değerlendirmeleri tema araştırması,bilgisayar destekli tasarım programında hikaye panosu hazırlama Proje Temelli Öğrenme
12 renk skalası belirleme, eskiz hazırlama çeşitli renklendirme yöntemleri ile eskiz çizimi Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
13 dokuma için eskiz seçimi çeşitli renklendirme yöntemleri ile eskiz çizimi Tartışma
14 dokuma uygulamaları malzeme araştırması Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
15 dokuma uygulamaları teknik parametrelerin tespiti Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları proje sunumu Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar