DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültür, sanat, uygarlık, antropoloji ve sanat tarihi tanımlamaları. Müze ve toplum, etnoloji, etnografya ve arkeolojinin tanımlamaları. Bireysel Müze veya galeri gezisi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
2 Müze ve müzecilik tanımları, müze türleri, Müzelerin işlevleri, toplama, belgeleme, koruma, sergileme, eğitim işleri. Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Dünyada ve Türkiye de müzecilik ve müze eğitiminin tarihsel gelişimi, Dünyaca ünlü Müzeler Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
4 Sanat müzeleri ve amaçları, Müze eğitimi nerelerde verilebilir, müze araştırmacısı, müze eğitimcisi. Müzecilik ve müze koleksiyonu tanıma, müze uzmanı. Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
5 Projeksiyon ile dünya müzeleri ve Türk müzelerinden örnek gezintiler. Gezi öncesi ön anket ve araştırma çalışmaları ve müzeye ya da galeriye ilişkin araştırmalar... Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma, görsellerin ve sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
6 Müze ve /veya Sanat galerisi Ziyareti. Müze ve öğrenme; müze ziyareti öncesi hazırlıklar.. Gezi için gerekli izinlerin alınması Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
7 Müze ve öğrenme; müze ziyaretleri ve süreç sonrası faaliyetler. Bir müze rehberinin hazırlanması. süreç dosyası hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Ziyaret sürecinde elde edilen bilgi ve dokümanların, hazırlanacak rehber, poster ve sunum için değerlendirilmesi süreç dosyası hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
10 Moda ve Tekstil Müzeleri, Müzelerde Tekstil örnekleri Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma, görsellerin ve sunum hazırlığı
11 Dünyaca ünlü Müzeler ve etkinlikleri Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma, görsellerin ve sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
12 Türkiyedeki müzeler ve etkinlikleri ve Öğrenci sunumlarının gerçekleştirilmesi. Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma, görsellerin ve sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
13 Sanat Galerisi ve / veya Müze ziyareti. Gezi için gerekli izinlerin alınması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
14 Disipline dayalı sanat eğitimi uygulamaları- Müze veya Sanat Galerisi Ziyareti Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma, görsellerin ve sunum hazırlığı. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
15 Dünyaca ünlü Müzeler ve Öğrenci sunumlarının gerçekleştirilmesi Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma, görsellerin ve sunum hazırlığı. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dosya Hazırlığı Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar