DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarıma Giriş TT   102 2 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDE BİLVAR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HANDE BİLVAR1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere bilgisayar okuryazarlık becerisi kazandırmayı, bilgisayarı oluşturan temel bileşenleri, tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılan pixel tabanlı yazılımların çalışma ilkeleri ve kullanım alanlarını ve Adobe Photoshop programını tekstil tasarım amaçlı etkin kullanabilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Öğretim görevlisi öğrencilere, bilgisayarı oluşturan temel yazılım ve donanımları, bilgisayar destekli tasarıma yönelik temel bilgileri, sayısal görüntü işleme ilkelerini ve Adobe Photoshop görüntü işleme yazılımını farklı tekstil gruplarına yönelik tasarımlar yaratabilmeleri amacıyla uygulamalı olarak öğretir. Öğrenciler tasarım-çizim becerisini geliştirici ve Adobe Photoshop görüntü işleme yazılımını etkin kullanmaya yönelik ödev ve projeleri hazırlayarak sunarlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilere bilgisayar okuryazarlık becerisi kazanır
2) bilgisayarı oluşturan temel bileşenleri öğrenir.
3) tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılan pixel tabanlı yazılımların çalışma ilkeleri ve kullanım alanlarını ve Adobe Photoshop programını tekstil tasarım amaçlı etkin kullanabilecek alt yapıyı kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)