DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje TT   413 7 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma Engin ALPAT
Dersi Verenler
Prof.Dr.FATMA ENGİN ALPAT1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HAVVA HALAÇELİ METLİOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Araştırma, eskiz hazırlama ve tasarım paftalarını oluşturma süreçlerini ürün oluşturma izler. Araştırmalarını tez olarak hazırlanır.
Dersin İçeriği
Öğrenci baskı, giysi veya dokuma alanlarından birini seçtiği diploma projesini bir öğretim elemanının danışmanlığında hazırlar. Proje bir tema doğrultusunda özgünlük, tasarım, teknik ve sunum yönleriyle jüri tarafından değerlendirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uzmanlık alanıyla ilgili seçtiği konu kapsamında metodolojik araştırma yapabilir
2) Tez konusu kapsamında Yaratıcı ve özgün fikirlerini tasarıma dönüştürebilir ve problemleri çözebilir
3) Koleksiyonunu; Tasarım ölçütleri kapsamında oluşturabilir
4) Koleksiyonunu oluştururken; tasarladığı ürünlerin malzeme ve üretim tekniği seçimini yapabilir
5) Hazırladığı koleksiyonu; etik değerlere uygun ve belirlenen sunum gününde jüri karşısında görsel hazırlık ile sözel olarak sunabilmesi ve savunabilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)