DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kumaş Yapı Bilgisi 2 TT   122 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevim Tuğba ARABALI KOŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVİM TUĞBA ARABALI KOŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders; öğrencilerin, dokuma kumaş yapısı hakkında temel bilgiler edinmelerini, kumaşların tezgah üzerindeki oluşum aşamalarını öğrenmelerini ,atkı, çözgü, örgü raporu, tahar, tarak ,armür vb. gibi dokuma terimlerini tanımalarını, dokuma kumaşları oluşturan bezayağı, dimi ve saten gibi temel örgüler ve türevlerini öğrenmelerini ve yeni örgüler türetebilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Temel örgüler ve türevlerini öğrenebilmesi,yeni örgüler türetebilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kumaşın kullanım alanını bilir, kumaşın analizini yapabilir.
2) Dokuma kumaş yapılarını temel örgüler bazında tanıyabilmesi
3) Bir kumaşın dokunabilmesi için, çözgü, atkı, örgü raporu, tarak, tahar, armür vb. gibi tanımları bilmesi
4) Kumaş yapısının örgü raporunu, tarak, tahar ve armür planlarını hazırlayabilmesi
5) Temel örgüleri ve türevlerini bilmesi.
6) Temel örgülerden yeni örgüler türetmesi.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekstil nedir, elyaf nedir, kumaş çeşitleri nelerdir.Doğal elyaf, yapay elyaf nedir.Dokuma kumaş nedir Örgü, rapor, tahar, armür, tarak, ağızlık nedir yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
2 Dokuma kumaşların oluşumu için gerekli çözgü-atkı iplikleri, örgü raporu, tahar, tarak, armür, gücü teli, ağızlık gibi tanımların verilmesi gibi tanımlar ve uygulamaların anlatımı yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
3 Dokuma Kumaş Nedir ,Özellikleri Nelerdir Dokumada Temel Örgüler Nelerdir Bezayağı örgüyle örgü, tahar, armür, tarak anlatımları yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
4 Bezayağı, Dimi, Saten. Bezayağı örgüsü ve türevleri. yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
5 Bezayağı örgüsü, tahar, tarak ve armür planlarının hazırlanması yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
6 Bezayağı örgüsü türevlerinden Panama ve Rips örgüler yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
7 Dimi Örgüler- Z, S yönlü dimi oluşumu yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
8 Ara Sınav yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
9 Kesik Dimiler yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Yazılı Sınav
10 Gölgeli dimiler yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
11 Renk efektleri (çizgi, merdiven) yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir.
12 Renk efektleri (yıldız efektleri) yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
13 Kumaş üretici ya da satıcılarından kumaş araştırmaları. yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Grup Çalışması
14 Kumaş üzerinden örgü çalışmaları yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Grup Çalışması
15 Kumaş üzerinden desen çalışmaları yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar