DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişime Giriş * GZT   101 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÜNAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVDA ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişime Giriş, iletişimin toplumsal yaşamdaki önemi, işleyişi ile ilgili temel bilgileri, kavramları ve kuramsal tartışmaları vermeyi amaçlayan bir derstir. Bu dersle iletişim eğitimi gören ve iletişim alanında meslek sahibi olmayı planlayan gençlerin, iletişimin işleyişi hakkında bilgilenecekleri ve entelektüel yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bir akademik ortama adım atmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İletişime Giriş dersi, İletişim süreci, İletişim biçimleri, Kitle, Kitle İletişim Araçları, Kitle iletişim kuramları, Tarihsel gelişim: yazıdan internete, Dil ve göstergeler, anlam ve göstergeler,iletişim etiği ve meslek etiği, kişilerarası, gruplararası, örgütlerarası ve uluslararası iletişim gibi konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-