DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarih olgusuna genel bir bakış. Sözlü ve Yazılı Kültürün karşılaştırılıp değerlendirilmesi. Kaynak Okuma
2 Antik İmparatorluklarda iletişim araçları ve yazının kökenleri. Sözlülük, Okuryazarlık. Çağdaş Medya. Topulm ve haberleşme, basını oluşturan teknik olanaklar. Kaynak Okuma
3 İlk Çağ ve Ortaçağdaki gelişmeler ve etkileri. Ortaçağda Matbaanın icadından önceki uygulamalar. Haber ticareti. Kaynak Okuma
4 Yeniçağdaki gelişmeler ve etkileri. 16. , 17. ve 18. yüzyılın genel görünümü. Aydınlık çağ ve aydınlanma. Fransız Devriminden önceki durum ve gazete türlerinin gelişimi. Kaynak Okuma
5 Yakınçağdaki gelişimeler ve etkileri.1789 Devriminden sonraki durum. 1815-1852 döneminde Basın-Yayın hareketleri ve gelişmeler. Kaynak Okuma
6 19. yüzyılda toplumsal yapı. Gelişimi sağlayan icatlar. Demiryolları ve Telgraf, Yeni Gazetecilik, Telefon. Kaynak Okuma
7 Görüntü Teknolojileri ve Kitle Toplumunun doğuşu: 19. Yüzyılın ikinci yarısında çeşitli ülkelerde basının görünümü. Sanayi Devrimi. Kaynak Okuma
8 Ara Sınav İşlenmiş Konular
9 20. yüzyılda toplumsal yapı ve çeşitli ülkeler basını. Haber ajanslarının doğuşu ve ilk haber ajansları. Kaynak Okuma
10 Basının Türkiyede gelişimi. Fikir hareketlerinin, yeni kavramların ve bilimsel bilginin yaygınlaşmasında basının rolü. Kaynak Okuma
11 Elektronik yayıncılık tarihine giriş. Radyo. Savaş döneminde basının önemi ve radyonun işlevi. Kaynak Okuma
12 Sinemanın tarihsel gelişimi. Televizyon. BBC ve kamu hizmeti yayıncılığının kökenleri. Televizyonun siyasi özgürlüğüne kavuşması. Kaynak Okuma
13 2.Dünya Savaşından sonra iletişim araçlarının gelişimi. Bilişim sektörünün gelişimi. Yeni ve eski iletişim araçları. Kaynak Okuma
14 TRTnin kuruluşu ve önemi. Özel televizyon yayıncılığının başlaması. Medya demokrasi ve medya politik ilişkisi.Basın özgürlüğü ve sansür. Kaynak Okuma
15 Küreselleşme ve Küreselcilik Eleştirisi. Kaynak Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı İşlenmiş Konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar