DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim Tarihi * GZT   102 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Filiz YILDIZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLCENNET ÖZTÜRK ÇELEBİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişim biliminin temellerinden biri olan iletişim tarihin içeriğini ve gelişimini öğretmeyi içeren ders; iletişim tarihindeki ana gelişmelere odaklanarak, iletişim alanındaki gelişmeler tarihsel çerçeve içinde açıklanıp, bu gelişmelerin sosyo-politik etkisinin ve günümüzde medya alanına verdiği şeklin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İletişim tarihinin aşamalarını ve tarihsel gelişimini, tarihsel dönemlerdeki toplum yapısını ve siyasal hareketlerin gelişime etkisini, teknolojik gelişmelerin önemini, ekonomik-politik ve ideolojik yapılaşmalar çerçevesinde medyanın günümüzde içinde bulunduğu durumu ve sorunlarını öğretmeyi içeren derste; iletişim tarih ilişkisi, kuramsal yaklaşımlar, toplum ve haberleşme, iletişimin gelişme süreci, farklı çağlarda haberlerin toplanması ve yayını, basının ortaya çıkışı ve gelişimi, dönemler bazında Türkiyede ve Dünyadaki gelişmeler, telgraf ve telefonun gelişimi, haber ajansları, basın özgürlüğü ve sansür, görüntü teknolojilerindeki gelişmeler ve kitle toplumunun oluşumu, radyo/sinema ve televizyonun ortaya çıkışı ve gelişimi, BBC ve kamu hizmeti yayıncılığının kökenleri, televizyonun siyasi özgürlüğüne kavuşması, bilişim teknolojisinin gelişimi, TRT ve özel televizyonların kuruluşu, medya demokrasi ve medya politik ilişkisi, küreselleşme ve küreselleşme ortamında ekonomik ağlar, medyanın günümüzdeki görünümü ve bunlarla ilişkili hareketler ve olgular, tarihsel çerçevede ele alınıp aktarılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-