DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Felsefeye Giriş * GZT   106 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FIRAT BERKSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı öğrenciye, bilimin gelişmesine kaynaklık eden felsefenin çıkış noktalarını öğretmek ve bu kapsamda eleştirel düşünceye zemin hazırlamaktır. Bunun yanı sıra felsefenin kapsamı ve sınırları konusunda bilgi edinen öğrencinin, karşılaştığı bütün problemleri felsefi bir bakış açısıyla analiz edebilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda felsefenin önemli yapı taşlarını oluşturan mantık, varlık, sanat gibi alanlar çeşitli filozofların bakış açılarıyla aktarılmaktadır. Böylece öğrencinin, toplumun gelişmesine katkı sağlayan felsefeyi bütün yönleriyle anlamasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ders felsefe kavramına dair temel bilgileri içermektedir. Bu kapsamda ders, felsefenin önemli birer parçası olan bilgi türleri, bilgiye yönelik yaklaşımlar, varlık felsefesi, sanat ve ahlak kavramlarını içermektedir. Öte yandan siyaset kavramı da felsefe açısından incelenmekte ve bütün bu konular eleştirel bir gözle ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Medya ve iletişim alanındaki kuramsal yaklaşımları bilir ve bu alanda yeni yaklaşımlar geliştirebilme yeteneği edinir.
2
İletişim modellerini bilir ve bu modelleri sosyolojik, psikolojik, ekonomik vb. koşullarla birlikte yorumlayarak, bu modellere katkı sunar
3
Sosyal ve beşeri bilimler başta olmak üzere çeşitli bilim dallarında yetkinlik kazanır ve disiplinlerarası çalışmalarda bulunur, bu tür çalışmaları analiz eder
4
Geliştirilen haber üretim modellerini kavrayarak, yeni yaklaşımlara öncülük edebilir
5
Her türlü basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) organizasyonlarına haber üretir, haberleri edit eder ve yönetir
6
Basın fotoğrafçılığı başta olmak üzere birçok fotoğrafçılık alanında fotoğraf çekimleri yapar.
7
İletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve gelişmekte olan yeni iletişim teknolojilerine uygun içerikler üretme yetisi edinir.
8
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda basın danışmanlığı, iletişim koordinatörlüğü, iletişim yöneticisi gibi görevleri üstlenir
9
Gazetecilik başta olmak üzere, iletişim ve kitle iletişim sistemlerine ilişkin kavramları öğrenerek, bu alana kavramsal düzeyde yeni katkılar sunar
10
Toplum, kültür ve iletişim kavramlarını birbiriyle sentezleyecek bir bilinç düzeyine ulaşır
11
Hem bireysel hem de toplumsal süreçleri kavrayabilecek empati yeteneği kazanır
12
Etkili iletişim kurma yeteneği kazanarak, iletişim süreçlerinin temel dinamiklerini bilir ve bu doğrultuda iletişim eylemine geçer.
13
Medya organizasyonlarında yer alan içerikleri değerlendirerek, mevcut sorunları ve eksiklikleri tespit eder, bu tür sorunların giderilmesinde etkin rol alır
14
Toplumsal uzlaşıyı ve barışı destekler; her türlü çatışma durumlarında aracı bir mekanizma görevi üstlenerek, iletişim hakkını öncelikli görür ve sorunları barışçıl, insani yollardan çözmeye uğraşır
15
Her türlü ulusal ve uluslararası basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) kuruluşlarında çalışır
16
Bağımsız/bireysel çalışma yeteneği edinmekle birlikte, kolektif çalışmalarda da yer alabilir ve yeni ortamlara, gruplara uyum sağlamada başarılı olur
17
Karar alma, karar süreçlerine katılmada özgüvenli olur ve bu gibi durumlarda oluşabilecek durumların mesuliyetini üstlenir.
18
Yeni işleri ve görevleri kolaylıkla kavrar; gelişen ve değişen dünyada ve profesyonel yaşamda yeni oluşumlara ve akımlara kolaylıkla uyum sağlar
19
Profesyonel bir yaklaşımla olaylara eğilir, kritik durumlarda rasyonel aklı ve bilgiyi dikkate alarak, sorunları ya da durumları bilimsel düzlemde çözümlemeye çalışır
20
Toplum ve kolektivizm bilinci yüksek olur, bireysel yaşamda başarılı olabileceği gibi, toplumsal sistemde de üzerine düşen görevleri yerine getirir.
21
Kişisel, kişilerarası ve kitle iletişim süreçlerine, iletişimin ne olduğunu bilerek yaklaşır; iletişim süreçlerinde kanaat önderliği görevini üstlenir
22
En az bir yabancı dili iyi bir düzeyde bilir ve uluslararası alanda iletişim, haber akışı vb. süreçlere dâhil olur.
23
Medya ve iletişim alanını yakından tanır, eylemlerinde bu alanın dinamikleri doğrultusunda hareket ederek sağlıklı bir iletişim ortamının oluşmasına katkı sunar
24
Ürettiği işlerde genel toplum yararını göz önünde bulundurur; bu doğrultuda iletişim stratejileri geliştirir; haber, fotoğraf, görüntü vb. içerik üretimlerinde insani değerleri öncelikli görür
25
Toplumun, medyanın görevini algılamasını sağlar ve medya okuryazarlığı gibi konularda etkinlik kazanır.
26
Gazete, dergi, radyo, televizyon, blog, internet sitesi gibi iletişim araçlarında/ortamlarında kamunun genelini ilgilendiren içeriklere yönelir
27
Mesleki etik kavramını özümsediğinden dolayı, gerek iş yaşamında gerekse ürettiği içeriklerde ötekileştirici/ayrıştırıcı hiçbir içeriğe yer vermez, bu tür söylemleri önlemeye çalışır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Felsefe kavramının ne olduğunu açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
2 Felsefi bilgi ve bilimsel bilgi arasındaki farklar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
3 Bilgi felsefesi kavramı Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
4 Doğru bilginin mümkün olup olmadığına dair yaklaşımlar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
5 Bilgi kavramının sınırları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
6 Çeşitli düşünürlerin bilgi kavramına yönelik yaklaşımları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
7 Felsefenin gelişmesini sağlayan toplumsal şartlar Genel tekrar
8 Ara sınav Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
9 Varlık felsefesi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
10 Varlığın özü konusunda yapılan felsefi tartışmalar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
11 Varlık felsefesine değinen düşünürler Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
12 Sanat ve sanat felsefesi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
13 Etik ve ahlak kavramları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
14 Siyaset felsefesi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
15 Günümüz toplumlarının problemlerine felsefi açıdan bakış Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
16-17 Final sınavı Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar