DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Gazetecilik * GZT   103 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Filiz YILDIZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ONUR DURSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gazetecilik pratiğinin ortaya çıkışı ve bir meslek olarak kurumsallaşması sürecinin sosyo-ekonomik koşullarında kavranmasını ve gazetecilik pratiklerine eleştirel bir bakışla yaklaşılmasını sağlamaktır. İlaveten medyada üretilen içeriklerin üretim koşullarını ve insani değerler ışığında haber üretiminin nasıl sağlanacağını açıklamaya çalışmaktadır. Ders, gazetecilik bölümünün temel bir dersi olmakla birlikte, medyadaki üretim süreçlerini açıklamaktadır.
Dersin İçeriği
Ders, gazeteciliğin temel kavramları hakkında bilgiler içermektedir. Derste gazeteciliğin ve haberin gelişim tarihine odaklanılmakta, haber toplama ve yazma tekniklerine değinilmektedir. Ayrıca gazetecilik/medya sektörünün sorunları ekonomi-politik-kültürel-sosyolojik koşullarda değerlendirilmektedir. Mevcut sorunların kaynakları tespit edilmektedir. Ders, genel olarak gazetecilik ve gazetecilikle ilgili kavramların gelişimine, dönüşümüne ve şu anki durumuna ışık tutarak, gazeteciliğin toplumsal işlevlerini aydınlığa kavuşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Medya ve iletişim alanındaki kuramsal yaklaşımları bilir ve bu alanda yeni yaklaşımlar geliştirebilme yeteneği edinir.
2
İletişim modellerini bilir ve bu modelleri sosyolojik, psikolojik, ekonomik vb. koşullarla birlikte yorumlayarak, bu modellere katkı sunar
3
Sosyal ve beşeri bilimler başta olmak üzere çeşitli bilim dallarında yetkinlik kazanır ve disiplinlerarası çalışmalarda bulunur, bu tür çalışmaları analiz eder
4
Geliştirilen haber üretim modellerini kavrayarak, yeni yaklaşımlara öncülük edebilir
5
Her türlü basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) organizasyonlarına haber üretir, haberleri edit eder ve yönetir
6
Basın fotoğrafçılığı başta olmak üzere birçok fotoğrafçılık alanında fotoğraf çekimleri yapar.
7
İletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve gelişmekte olan yeni iletişim teknolojilerine uygun içerikler üretme yetisi edinir.
8
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda basın danışmanlığı, iletişim koordinatörlüğü, iletişim yöneticisi gibi görevleri üstlenir
9
Gazetecilik başta olmak üzere, iletişim ve kitle iletişim sistemlerine ilişkin kavramları öğrenerek, bu alana kavramsal düzeyde yeni katkılar sunar
10
Toplum, kültür ve iletişim kavramlarını birbiriyle sentezleyecek bir bilinç düzeyine ulaşır
11
Hem bireysel hem de toplumsal süreçleri kavrayabilecek empati yeteneği kazanır
12
Etkili iletişim kurma yeteneği kazanarak, iletişim süreçlerinin temel dinamiklerini bilir ve bu doğrultuda iletişim eylemine geçer.
13
Medya organizasyonlarında yer alan içerikleri değerlendirerek, mevcut sorunları ve eksiklikleri tespit eder, bu tür sorunların giderilmesinde etkin rol alır
14
Toplumsal uzlaşıyı ve barışı destekler; her türlü çatışma durumlarında aracı bir mekanizma görevi üstlenerek, iletişim hakkını öncelikli görür ve sorunları barışçıl, insani yollardan çözmeye uğraşır
15
Her türlü ulusal ve uluslararası basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) kuruluşlarında çalışır
16
Bağımsız/bireysel çalışma yeteneği edinmekle birlikte, kolektif çalışmalarda da yer alabilir ve yeni ortamlara, gruplara uyum sağlamada başarılı olur
17
Karar alma, karar süreçlerine katılmada özgüvenli olur ve bu gibi durumlarda oluşabilecek durumların mesuliyetini üstlenir.
18
Yeni işleri ve görevleri kolaylıkla kavrar; gelişen ve değişen dünyada ve profesyonel yaşamda yeni oluşumlara ve akımlara kolaylıkla uyum sağlar
19
Profesyonel bir yaklaşımla olaylara eğilir, kritik durumlarda rasyonel aklı ve bilgiyi dikkate alarak, sorunları ya da durumları bilimsel düzlemde çözümlemeye çalışır
20
Toplum ve kolektivizm bilinci yüksek olur, bireysel yaşamda başarılı olabileceği gibi, toplumsal sistemde de üzerine düşen görevleri yerine getirir.
21
Kişisel, kişilerarası ve kitle iletişim süreçlerine, iletişimin ne olduğunu bilerek yaklaşır; iletişim süreçlerinde kanaat önderliği görevini üstlenir
22
En az bir yabancı dili iyi bir düzeyde bilir ve uluslararası alanda iletişim, haber akışı vb. süreçlere dâhil olur.
23
Medya ve iletişim alanını yakından tanır, eylemlerinde bu alanın dinamikleri doğrultusunda hareket ederek sağlıklı bir iletişim ortamının oluşmasına katkı sunar
24
Ürettiği işlerde genel toplum yararını göz önünde bulundurur; bu doğrultuda iletişim stratejileri geliştirir; haber, fotoğraf, görüntü vb. içerik üretimlerinde insani değerleri öncelikli görür
25
Toplumun, medyanın görevini algılamasını sağlar ve medya okuryazarlığı gibi konularda etkinlik kazanır.
26
Gazete, dergi, radyo, televizyon, blog, internet sitesi gibi iletişim araçlarında/ortamlarında kamunun genelini ilgilendiren içeriklere yönelir
27
Mesleki etik kavramını özümsediğinden dolayı, gerek iş yaşamında gerekse ürettiği içeriklerde ötekileştirici/ayrıştırıcı hiçbir içeriğe yer vermez, bu tür söylemleri önlemeye çalışır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı, Kurallar, Kaynaklar Ders kaynaklarını okuma
2 Çağdaş gazeteciliğin genel görünümü: Küreselleşme ve Medya Ders kaynaklarını okuma
3 Gazetecilikte değişimler Ders kaynaklarını okuma
4 Toplumda Gazeteciliğin Rolü ve Gazetecilikte Etik Ders kaynaklarını okuma
5 Dünyada Enformasyon Dağılımı ve Haber Ajansları Ders kaynaklarını okuma
6 Haber Kavramı ve Haberin Temel Öğeleri Ders kaynaklarını okuma
7 Haber Toplama ve Kaynaklar Ders kaynaklarını okuma
8 Gazetecilikte Söyleşi ve Röportaj Ders kaynaklarını okuma
9 Ara sınav Tekrar
10 Haber Yazma Kuralları Ders kaynaklarını okuma
11 Haber Yazma Uygulamaları Ders kaynaklarını okuma
12 Haber Yazma Uygulamaları Ders kaynaklarını okuma
13 Çağdaş Gazetecilik Türleri Ders kaynaklarını okuma
14 Yeni Medya ve İnternet Gazeteciliği Ders kaynaklarını okuma
15 Bağımsız Medya ve Hak Odaklı Habercilik Ders kaynaklarını okuma
16-17 Final sınavı Genel tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar