DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonomiye Giriş * GZT   107 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET CİHAN YAVUZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ekonomi bilimini anlamak, iktisat biliminin kapsamını, temel ilkelerini verebilmektir. Bu kapsam içerisinde tüketici, üretici, hanehalkı, firma gibi ekonomik karar birimlerinin davranışları incelenecek ve fiyat teorisi ele alınarak, çeşitli piyasalar ekseninde mikro ekonomi ağırlıklı bir ders işlenecektir.
Dersin İçeriği
Ana Kavramlar ve Temel Sorunlar, Fiyat Teorisine Giriş, Talep Yasası ve Özellikleri,Arz Yasası ve Özellikleri, Tüketici Teorisi ve Temel Kavramlar,Üretici Teorisi,Firma Teorisine Giriş, Tam Rekabet Piyasası, Aksak Rekabet Piyasası,Monopol, Monopollü Rekabet Piyasası, Oligopol, Gelir Dağılımı Politikası

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Medya ve iletişim alanındaki kuramsal yaklaşımları bilir ve bu alanda yeni yaklaşımlar geliştirebilme yeteneği edinir.
2
İletişim modellerini bilir ve bu modelleri sosyolojik, psikolojik, ekonomik vb. koşullarla birlikte yorumlayarak, bu modellere katkı sunar
3
Sosyal ve beşeri bilimler başta olmak üzere çeşitli bilim dallarında yetkinlik kazanır ve disiplinlerarası çalışmalarda bulunur, bu tür çalışmaları analiz eder
4
Geliştirilen haber üretim modellerini kavrayarak, yeni yaklaşımlara öncülük edebilir
5
Her türlü basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) organizasyonlarına haber üretir, haberleri edit eder ve yönetir
6
Basın fotoğrafçılığı başta olmak üzere birçok fotoğrafçılık alanında fotoğraf çekimleri yapar.
7
İletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve gelişmekte olan yeni iletişim teknolojilerine uygun içerikler üretme yetisi edinir.
8
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda basın danışmanlığı, iletişim koordinatörlüğü, iletişim yöneticisi gibi görevleri üstlenir
9
Gazetecilik başta olmak üzere, iletişim ve kitle iletişim sistemlerine ilişkin kavramları öğrenerek, bu alana kavramsal düzeyde yeni katkılar sunar
10
Toplum, kültür ve iletişim kavramlarını birbiriyle sentezleyecek bir bilinç düzeyine ulaşır
11
Hem bireysel hem de toplumsal süreçleri kavrayabilecek empati yeteneği kazanır
12
Etkili iletişim kurma yeteneği kazanarak, iletişim süreçlerinin temel dinamiklerini bilir ve bu doğrultuda iletişim eylemine geçer.
13
Medya organizasyonlarında yer alan içerikleri değerlendirerek, mevcut sorunları ve eksiklikleri tespit eder, bu tür sorunların giderilmesinde etkin rol alır
14
Toplumsal uzlaşıyı ve barışı destekler; her türlü çatışma durumlarında aracı bir mekanizma görevi üstlenerek, iletişim hakkını öncelikli görür ve sorunları barışçıl, insani yollardan çözmeye uğraşır
15
Her türlü ulusal ve uluslararası basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) kuruluşlarında çalışır
16
Bağımsız/bireysel çalışma yeteneği edinmekle birlikte, kolektif çalışmalarda da yer alabilir ve yeni ortamlara, gruplara uyum sağlamada başarılı olur
17
Karar alma, karar süreçlerine katılmada özgüvenli olur ve bu gibi durumlarda oluşabilecek durumların mesuliyetini üstlenir.
18
Yeni işleri ve görevleri kolaylıkla kavrar; gelişen ve değişen dünyada ve profesyonel yaşamda yeni oluşumlara ve akımlara kolaylıkla uyum sağlar
19
Profesyonel bir yaklaşımla olaylara eğilir, kritik durumlarda rasyonel aklı ve bilgiyi dikkate alarak, sorunları ya da durumları bilimsel düzlemde çözümlemeye çalışır
20
Toplum ve kolektivizm bilinci yüksek olur, bireysel yaşamda başarılı olabileceği gibi, toplumsal sistemde de üzerine düşen görevleri yerine getirir.
21
Kişisel, kişilerarası ve kitle iletişim süreçlerine, iletişimin ne olduğunu bilerek yaklaşır; iletişim süreçlerinde kanaat önderliği görevini üstlenir
22
En az bir yabancı dili iyi bir düzeyde bilir ve uluslararası alanda iletişim, haber akışı vb. süreçlere dâhil olur.
23
Medya ve iletişim alanını yakından tanır, eylemlerinde bu alanın dinamikleri doğrultusunda hareket ederek sağlıklı bir iletişim ortamının oluşmasına katkı sunar
24
Ürettiği işlerde genel toplum yararını göz önünde bulundurur; bu doğrultuda iletişim stratejileri geliştirir; haber, fotoğraf, görüntü vb. içerik üretimlerinde insani değerleri öncelikli görür
25
Toplumun, medyanın görevini algılamasını sağlar ve medya okuryazarlığı gibi konularda etkinlik kazanır.
26
Gazete, dergi, radyo, televizyon, blog, internet sitesi gibi iletişim araçlarında/ortamlarında kamunun genelini ilgilendiren içeriklere yönelir
27
Mesleki etik kavramını özümsediğinden dolayı, gerek iş yaşamında gerekse ürettiği içeriklerde ötekileştirici/ayrıştırıcı hiçbir içeriğe yer vermez, bu tür söylemleri önlemeye çalışır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar ve Fiyat Teorisine Giriş Ders kitaplarını ve notlarını okuma
2 Talep ve Arz Ders kitaplarını ve notlarını okuma
3 Kısmi Piyasa Dengesi, Arz ve Talebi Etkileyen Faktörler Ders kitaplarını ve notlarını okuma
4 Esneklik uygulamaları ve Tüketici Teorisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
5 Fayda (Kardinal Yaklaşım),Fayda (Ordinal Yaklaşım) Ders kitaplarını ve notlarını okuma
6 Tüketici Dengesi, Üretici Teorisi ve Üretim Fonksiyonu Ders kitaplarını ve notlarını okuma
7 Optimal Faktör Bileşimi, Maliyet Analizi ve Fiyat Teorisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
8 Ara sınav Ders kitaplarını ve notlarını okuma
9 Kar maksimizasyonu, Tam Rekabet Piyasası ve Aksak Rekabet Piyasası Ders kitaplarını ve notlarını okuma
10 Monopol, Monopson, Çift Monopol, Monopollü Rekabet ve Oligopol Ders kitaplarını ve notlarını okuma
11 Üretim Faktörleri Fiyat Analizi ve Üretim Faktör Fiyatlaması Ders kitaplarını ve notlarını okuma
12 Emek ve Ücret; Toprak ve Rant Ders kitaplarını ve notlarını okuma
13 Sermaye ve Faiz; Girişim ve Kar Ders kitaplarını ve notlarını okuma
14 Gelir Dağılımı, Kentleşme ve Çevre Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
15 Tekrar Ders kitaplarını ve notlarını okuma
16-17 Final sınavı Ders kitaplarını ve notlarını okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar