DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojiye Giriş * GZT   109 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Egemen HANIMOĞLU
Dersi Verenler
YASEMİN SANAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı,dersin tanımında belirtilen temel kavramlara aşinalık kazandırmanın yanı sıra psikolojik araştırma, temel teoriler ve alandaki uygulamalar konularında genel bir anlayış oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders insan zihninin çalışmasına ve insan davranışlarını anlamaya yönelik kapsamlı bir başlangıç niteliğindedir. Dersin amaçları doğrultusunda gelişim, duygular, hafıza, sinir sistemi ve genetik, cinsiyet, etik... gibi psikolojide önem taşıyan kavramlar tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Medya ve iletişim alanındaki kuramsal yaklaşımları bilir ve bu alanda yeni yaklaşımlar geliştirebilme yeteneği edinir.
X
2
İletişim modellerini bilir ve bu modelleri sosyolojik, psikolojik, ekonomik vb. koşullarla birlikte yorumlayarak, bu modellere katkı sunar
X
3
Sosyal ve beşeri bilimler başta olmak üzere çeşitli bilim dallarında yetkinlik kazanır ve disiplinlerarası çalışmalarda bulunur, bu tür çalışmaları analiz eder
X
4
Geliştirilen haber üretim modellerini kavrayarak, yeni yaklaşımlara öncülük edebilir
X
5
Her türlü basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) organizasyonlarına haber üretir, haberleri edit eder ve yönetir
X
6
Basın fotoğrafçılığı başta olmak üzere birçok fotoğrafçılık alanında fotoğraf çekimleri yapar.
7
İletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve gelişmekte olan yeni iletişim teknolojilerine uygun içerikler üretme yetisi edinir.
8
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda basın danışmanlığı, iletişim koordinatörlüğü, iletişim yöneticisi gibi görevleri üstlenir
X
9
Gazetecilik başta olmak üzere, iletişim ve kitle iletişim sistemlerine ilişkin kavramları öğrenerek, bu alana kavramsal düzeyde yeni katkılar sunar
X
10
Toplum, kültür ve iletişim kavramlarını birbiriyle sentezleyecek bir bilinç düzeyine ulaşır
X
11
Hem bireysel hem de toplumsal süreçleri kavrayabilecek empati yeteneği kazanır
X
12
Etkili iletişim kurma yeteneği kazanarak, iletişim süreçlerinin temel dinamiklerini bilir ve bu doğrultuda iletişim eylemine geçer.
X
13
Medya organizasyonlarında yer alan içerikleri değerlendirerek, mevcut sorunları ve eksiklikleri tespit eder, bu tür sorunların giderilmesinde etkin rol alır
X
14
Toplumsal uzlaşıyı ve barışı destekler; her türlü çatışma durumlarında aracı bir mekanizma görevi üstlenerek, iletişim hakkını öncelikli görür ve sorunları barışçıl, insani yollardan çözmeye uğraşır
X
15
Her türlü ulusal ve uluslararası basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) kuruluşlarında çalışır
X
16
Bağımsız/bireysel çalışma yeteneği edinmekle birlikte, kolektif çalışmalarda da yer alabilir ve yeni ortamlara, gruplara uyum sağlamada başarılı olur
X
17
Karar alma, karar süreçlerine katılmada özgüvenli olur ve bu gibi durumlarda oluşabilecek durumların mesuliyetini üstlenir.
X
18
Yeni işleri ve görevleri kolaylıkla kavrar; gelişen ve değişen dünyada ve profesyonel yaşamda yeni oluşumlara ve akımlara kolaylıkla uyum sağlar
X
19
Profesyonel bir yaklaşımla olaylara eğilir, kritik durumlarda rasyonel aklı ve bilgiyi dikkate alarak, sorunları ya da durumları bilimsel düzlemde çözümlemeye çalışır
X
20
Toplum ve kolektivizm bilinci yüksek olur, bireysel yaşamda başarılı olabileceği gibi, toplumsal sistemde de üzerine düşen görevleri yerine getirir.
X
21
Kişisel, kişilerarası ve kitle iletişim süreçlerine, iletişimin ne olduğunu bilerek yaklaşır; iletişim süreçlerinde kanaat önderliği görevini üstlenir
X
22
En az bir yabancı dili iyi bir düzeyde bilir ve uluslararası alanda iletişim, haber akışı vb. süreçlere dâhil olur.
23
Medya ve iletişim alanını yakından tanır, eylemlerinde bu alanın dinamikleri doğrultusunda hareket ederek sağlıklı bir iletişim ortamının oluşmasına katkı sunar
X
24
Ürettiği işlerde genel toplum yararını göz önünde bulundurur; bu doğrultuda iletişim stratejileri geliştirir; haber, fotoğraf, görüntü vb. içerik üretimlerinde insani değerleri öncelikli görür
X
25
Toplumun, medyanın görevini algılamasını sağlar ve medya okuryazarlığı gibi konularda etkinlik kazanır.
X
26
Gazete, dergi, radyo, televizyon, blog, internet sitesi gibi iletişim araçlarında/ortamlarında kamunun genelini ilgilendiren içeriklere yönelir
X
27
Mesleki etik kavramını özümsediğinden dolayı, gerek iş yaşamında gerekse ürettiği içeriklerde ötekileştirici/ayrıştırıcı hiçbir içeriğe yer vermez, bu tür söylemleri önlemeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojinin doğası Araştırma, okuma, kaynak tarama.
2 Psikoloji yaklaşımları / Psikoloji Tarihi Araştırma, okuma, kaynak tarama.
3 Psikolojinin araştırma yöntemleri Araştırma, okuma, kaynak tarama.
4 Sinir sistemi ve Genetik Araştırma, okuma, kaynak tarama.
5 Gelişim - Çocukluk Araştırma, okuma, kaynak tarama.
6 Gelişim - Genç yetişkinlik, Yetişkinlik, Yaşlılık Araştırma, okuma, kaynak tarama.
7 Ara Sınav Kaynakları okuma
8 Ara Sınav Araştırma, okuma, kaynak tarama.
9 Memory Araştırma, okuma, kaynak tarama.
10 Güdülenme (motivasyon) - Duygular Araştırma, okuma, kaynak tarama.
11 Stres ve başa çıkma Araştırma, okuma, kaynak tarama.
12 Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma, okuma, kaynak tarama.
13 Psikolojik Bozukluklar Araştırma, okuma, kaynak tarama.
14 Psikolojik Bozukluklarda Tedavi Yöntemleri Araştırma, okuma, kaynak tarama.
15 İnsan etkileri ve iletişim Araştırma, okuma, kaynak tarama.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar