DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık İletişimi * ILT   306 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLNUR KAPLAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazanmak
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak
3
Radyo, televizyon ve sinema alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman olarak yetişmek
4
Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak.
5
Duygu ve düşüncelerini, "yazılı, sözlü ve görsel metin" oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak
6
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak
7
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak.
8
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak
9
Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak.
10
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak
11
Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
12
Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar