DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişime Giriş * ILT   103 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLNUR KAPLAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişime Giriş, iletişimin toplumsal yaşamdaki önemi, işleyişi ile ilgili temel bilgileri, kavramları ve kuramsal tartışmaları vermeyi amaçlayan bir derstir. Bu dersle iletişim eğitimi gören ve iletişim alanında meslek sahibi olmayı planlayan gençlerin, iletişimin işleyişi hakkında bilgilenecekleri ve entelektüel yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bir akademik ortama adım atmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İletişime Giriş dersi, İletişim süreci, İletişim biçimleri, Kitle iletişim kuramları, Seçici dikkat, seçici algılama, tutumlar, Kitle iletişim araçları, Tarihsel gelişim: yazıdan internete, Ses ve görüntünün çekiciliği: Sinema-Radyo-Televizyon, Popüler kültür ve Kültürel Çalışmalar, İletişim Bilimleri Araştırma yöntemleri, Haberler, Reklamlar ve Büyük Medya Endüstrisi, Ulusal ve global iletişim sistemleri, Medya ve Etik: iletişim etiği ve meslek etiği gibi konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-