DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim Hukuku ILT   202 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
TARIK POLAT İŞOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin iletişim hukukuna ilişkin temel kavram, kural ve kurumları, fikri haklar alanındaki hukuki düzenlemeleri ve hak arama yollarını öğrenmeleri. İfade ve iletişim özgürlüğü, yazılı basın, radyo ve televizyon, reklamlar, sinema ve internet alanındaki temel hukuki kavram, kural ve kurumlar hakkında bilgi edinmek, iletişim alanında hukuki ve cezai sorumluluk konusuna vakıf olmak. Bu dersin amacı iletişim sektöründe çalışacak olan kişilerin kitle iletişim hukukunu bilmeleri ve basın meslek ahlak kurallarına uygun olarak çalışmalarını sağlamaktır. D
Dersin İçeriği
Temel hak ve özgürlükler çerçevesinde iletişim, Türkiye'de haberleşme özgürlüğünün gelişimi, Haberleşme özgürlüğünün içeriği, Basın rejimi, temel örgütlenme, idari, medeni ve cezai sorumluluklar. Kitle iletişim alanını düzenleyen yasalar ve bu yasalara göre hizmet veren kurum ve kuruluşların yaşadığı hukuksal sorunlar. Aynı zamanda diğer ülkelerdeki kitle iletişim hukuku uygulamalarına da değinilecek derste uluslararası sözleşmeler bağlamında bireyin anayasal hakkı bilgi edinme ve bilgilendirmenin hukuksal özgürlükleri ve sınırlamalarına ilişkin bilgiler verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel hak ve özgürlükler rejimi çerçevesinde iletişim sürecini değerlendirir
2) Ulusal ve global iletişim düzenlemeleri ile ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3) Türkiye'de haberleşme özgürlüğünün gelişimini yorumlar
4) Basın rejimi, temel örgütlenme, idari, medeni ve cezai sorumluluk kavramlarını tanımlar
5) İletişimle ilgili hukuksal sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
6) Fikri hakların korunması rejimini tanımlar ve yorumlama becerisi edinir.
7) İletişim Bilimleri ile hukuk alanından gelen bilgileri sentezleyebilir.
8) Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında ilgili yasalara ve etik ilkelere ve kurallara uymaya özen gösterir.
9) İletişimin her alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
10) Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler ve iletişim hukuku açısından eleştirel bir bakışla yorumlar.
11) Basın suçları ve basın özgürlüğü arasındaki çelişkilerin kamusal yarar bağlamında nasıl algılanması gerektiğine ilişkin düşünceler geliştirir.
12)
13)
14)
15)