DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kitle İletişim Kuramları ILT   203 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLNUR KAPLAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Medya ve toplum ilişkilerinin irdelendiği bu derste; kitle iletişimindeki çeşitli yaklaşımlar, multidisipliner bir alan olan iletişim bilimleri içinde kitle iletişiminin merkezi yerinin vurgulanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kitle iletişim tanımları, medya sistemleri ve kurumları, teknolojinin toplumsal kullanımı, kültür kuramları, izleyici araştırmaları, güçlü ve sınırlı etki kuramları gibi temel kuram ve kavramlar tarihsel gelişim içinde incelenecek, kitle iletişim çalışmalarındaki yeni yaklaşımlar öğrencilere tanıtılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal İletişimin araçsal ve amaçsal alanlarıyla ilgili temel kuramları bilir.
2) Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
3) İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimlerinin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antropoloji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
4) Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
5) Öğrenci iletişimin toplumdaki önemi ve işleyiş süreci ile ilgili temel kavramları bilerek karşılaştırmalı olarak yorumlayabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)