DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişilerarası İletişim * AS   418 8 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLCENNET ÖZTÜRK ÇELEBİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kişilerarası iletişim çalışmaları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, ulusal ve uluslararası süreç, gelişme ve sorunları, tarih ve gelecek perspektifinde, bilimsel yöntemlerle tanımlama, anlamlandırma, analiz etme bilgi ve becerisi kazandırılması. Bu derste kişilerarası iletişim problemlerinin nasıl çözümleneceği tartışılmakta ve bu anlamda iletişim yeterliliği kazandırılması için bilgi ve beceri kazandırılmasına çalışılmaktadır. Ayrıca, kişilerarası iletişimin ihmal edilen toplumsal, politik ve sosyo-politik boyutları tartışmaya açılarak kişilerarası iletişim konusunda eleştirel bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kişilerarası iletişim alanında yapılan çalışmalar ve bu alana ilişkin yaklaşımların incelenmesi.Kişilerarası iletişim ilgili kavramlar ve kişilerarası iletişimin ilgilendiği sorunlar. Kişilerarası iletişim ile ilgili temel teoriler ve yaklaşımlar. Kişilerarası iletişime engel olan tutum ve davranışlar. Kişilerarası iletişim yeterliliğinin geliştirilmesi. Kişilerarası iletişimin toplumsal, politik ve sosyo-psikolojik boyutları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-